V

Verohallinto aloittaa pizzerioiden ja kebab-ravintoloiden tehovalvonnan

Verohallinto aloittaa satojen ruokaravintoloiden verovalvonnan. Verotarkastukset ja muut valvontatoimet kohdistetaan pääasiassa pieniin ja keskisuuriin pizzerioihin ja kebab-ravintoloihin, joita epäillään tulojen vetämisestä ohi kassan, pimeiden palkkojen maksamisesta ja työnantajamaksujen laiminlyönnistä. Valvonta kestää vuoden 2024 loppuun.

Apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo, että valvonnan tavoitteena on varmistua siitä, että kaikki hoitavat velvoitteensa asianmukaisesti. Verohallinto uutisoi aiemmin, että viidessä vuodessa ravintola-alalla on jäänyt maksamatta veroja 19,5 miljoonaa euron edestä.

Hän painottaa, että valtaosa ravintolayrittäjistä toimii rehellisesti ja oikein. Nyt alkavalla valvonnalla pyritäänkin saamaan kiinni ne, jotka välttelevät veroja.

”Valvottavat kohteet valitaan oman riskianalyysimme perusteella. Kriteerit ovat samat valtakunnallisesti”, Valsi kertoo.

”Vertaamme muun muassa eri maksunvälittäjiltä saamiamme tietoja myyntilukuihin, jotka ravintola on ilmoittanut Verohallinnolle. Verotarkastuksen kohteeksi valikoituu yrityksiä, joissa meille ilmoitetut tiedot poikkeavat maksuvälittäjiltä saamistamme tiedoista. Olemme käyneet läpi myös kuluttajilta meille tulleita ilmiantoja ja huomioimme myös ne kohdevalinnassa”.

Pizza- ja kebab-ravintolat erityishuomion kohteena

Edellisen kerran Verohallinto valvoi ravintoloita tehostetusti vuosina 2015−2016. Silloin valvonnan perusteella pantiin veroja maksuun 14,5 miljoonaa euroa.

”Edellinen valvontaprojekti kohdistui lähinnä anniskeluravintoloihin. Nyt keskitymme ruokapaikkoihin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin pizzerioihin ja kebab-paikkoihin. Selvityksemme mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti juuri pieni tai keskikokoinen anniskeluravintola tai kebab- tai pizzeriaravintola. Tässä kohdejoukossa merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on taustaltaan ulkomaalaisia”, Verohallinnon apulaisjohtaja Valsi sanoo.

Hänen mukaansa ravintola-alalla, kuten muillakin työvoimavaltaisilla aloilla harmaata taloutta on paljon.

”Pimeitä palkkoja, kassaan lyömättä jääneitä tuloja ja työnantajamaksujen laiminlyöntiä”, Valsi luettelee.

”Myös työttömyysturvan väärinkäyttöä ja jopa työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa esiintyy. Sosiaalitukien väärinkäytöksistä ilmoitamme muille viranomaisille. Vakavat väärinkäytökset vaativat useamman viranomaisen toimia, apulaisjohtaja Vaissi sanoo.

 

CategoriesKansi

Facebook Comments