O

Olutliitto: Miestyöntekijöiden panopuheet ja naiskollegoiden ulkomuotojen arvostelu ovat arkipäivää panimo- ja olutmaailmassa

Naisten asiantuntijuuden vähättely on yleistä olut- ja panimoalalla. Olutliiton teettämän häirintäkyselyn perusteella panimoalan slangi panopuheineen koetaan työpaikolla häiritsevänä ja henkilökohtaisesti loukkaavana. Asiakaspalvelussa olevat ammattilaiset kertovat myös kokeneensa sekä sanallista että fyysistä seksuaalista häirintää.

Olut- ja panimoalalla on tämän vuoden aikana käyty keskustelua naisiin ja sukupuolisin vähemmistöihin kohdistuvasta häirinnästä. Suomessa keskustelu alojen mahdollisista syrjivistä rakenteista ja häirinnästä nousi esiin kesällä sosiaalisessa mediassa.

Olutliiton alalle suuntaamaan häirintäkyselyyn tuli yli 40 nimetöntä vastausta, joissa korostui ammattilaisten osaamisen vähättely. Suurin osa vastaajista oli naisia.

Monet naistyöntekijät kokevat olutmaailman ilmapiiriltään miesten maailmaksi, jossa on vaikea löytää paikkaansa. Panopuheet koetaan erittäin häiritsevinä.

Vastaajista kaksi kolmasosaa kertoi koneensa häirintää tai vähättelyä. Reilu neljännes kertoi kokeneensa jopa fyysistä häirintää. Vastauksien pohjalta nousi esiin naisten ulkopuolisuuden tunne panimomaailmassa.

”Panimopuolella useat naiset kokivat, että heitä ei työntekijöinä otettu niin vakavasti kuin miehiä. Lisäksi heidän yleneminensä oli vaikeampaa. Suurin ongelma Suomessa kyselyn perusteella kuitenkin tuntuu olevan naisten osaamisen vähättely ja nosteisen uran tekeminen panimo- tai olutmaailmassa”, kyselyn yhteenvedossa todetaan.

Panimoalan slangi panopuheineen koetaan erityisen häiritsevänä. Useissa työpaikoissa on ollut myös sanallista seksuaalista häirintää, kuten naisten vartalon kommentointia.

Ravintolatyöntekjät joutuvat yhä kokemaan olutbaarien asiakkaiden taholta tapahtuvaa seksuaalista häintää.

Asiakkaiden taholta tapahtuva asiakaspalvelijaan kohdistuva lähentely ja seksuaalinen häirintä nousivat myös esiin vastauksissa.

Olutravintoloiden ja -festivaalien työntekijät kokivat naisina, että heitä kohdellaan usein sekä työpaikan että asiakkaiden puolelta eri lailla kuin miehiä.

Olutliiton kyselyssä olutseurojen toiminnassa ei ilmennyt häirintää tai vähättelyä. Liitto toteaa, että monissa panimoissa ja olutravintoloissa tilanne on erittäin hyvä, sillä panimot ja ravintolat palkkaavat naisia ja miehiä työkokemuksen mukaan sukupuolesta piittaamatta.

”Kyseessä on yksittäistä panimoa tai ravintolaa suurempi asia. Monimuotoisuus on sekä työyhteisöiden että koko olutkulttuurin ehdoton etu. Panimo- ja olutmaailman rakenteita tulisi muuttaa, jotta naiset ja muut vähemmistöt kokisivat alan omakseen ja hakeutuisivat – sekä jäisivät – alalle töihin”, Olutliitto tähdentää.

Olutliitto on riippumaton oluenkuluttajain yhdistysten yhteenliittymä. Liiton tehtävänä on puolustaa oluenkuluttajan oikeuksia sekä vaalia olutkulttuuria toimien oluen monipuolisen tarjonnan säilymisen puolesta. Olutliitto on jäsenenä European Beer Consumer Unionissa (EBCU).

Kuvat: Pixabay. Valokuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä liity mihinkään häirintätapauksiin. 

Facebook Comments