P

Panimoliitto vaatii väkeville juomille nykyistä kovempaa verokohtelua oluen sijaan

Panimoliitto vaatii tulevalta hallitukselta suunnitelmallista valmisteveropolitiikkaa. Viime vuosien alkoholiverojen korotukset ovat kohdistuneet lähinnä olueen, kun lähes koko muu Eurooppa verottaa mieluummin väkeviä juomia oluiden sijaan. Liiton mielestä vaalikauden loppuun mennessä olutvero pitäisi palauttaa vuoden 2017 tasolle.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto vaatii alkoholijuomien verotuksen painopisteen siirtämistä pois oluesta väkeviin juomiin. Liiton mielestä Suomi verottaa olutta poikkeuksellisen ankarasti muihin EU-maihin verrattuna.

”Olutveroa olisi Suomessa laskettava – ainakaan lisäkorotuksiin ei ole varaa. Jotta voimme säilyttää vahvan ja elinvoimaisen suomalaisen panimoteollisuuden, sen menestystä on tuettava maltillisella ja koko vaalikauden mittaisella suunnitelmallisella veropolitiikalla”,  Panimoliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen huomauttaa.

Suomessa suositaan viinien ja väkevien kulutusta oluiden kustannuksella.

Panimoliitto on teettänyt Miksi Suomi yliverottaa oluita? – Alkoholiverojen kansainvälinen vertailututkimuksen Taloustutkimuksella. Sen perusteella olutverotus ei suosi suomalaista työtä eikä teollisuutta.

Tutkimuksen tekijä tutkimusjohtaja Pasi Holm ihmettelee, mihin väkeviä juomia suosiva verotus Suomessa liittyy, koska nykyisellä veroporrastuksella ei ole kansanterveyttä eikä taloutta edistäviä merkityksiä.

”Kotimainen tuotanto ja työllisyys eivät näytä olevan peruste väkeviä suosivalle verorakenteelle. Ja jos alkoholin aiheuttamat krooniset haitat olisivat perusteina, kaikkia juomaryhmiä pitäisi verottaa samalla tavoin niiden sisältämän alkoholimäärän perusteella”, Holm pohtii.

Ruotsi pyrkii torjumaan akuutteja haittoja verottamalla väkeviä suhteessa enemmän kuin muita juomia. Ruotsissa viinojen alkoholivero on jopa 2,5-kertainen oluiden ja viinien veroon verrattuna.

Etelänaapurissa Virossa alkoholijuomien vero on noin puolet Suomen tasosta, mutta rakenne on samanlainen kuin meillä. Viron uusi hallitus on jo sopinut valmisteverojen alentamisesta, mikä tarkoittaa hyvin todennäköisesti myös alkoholiveron laskua.

Viro voi säädellä omalla veropolitiikallaan alkoholijuomien hintaeroa Suomen ja Viron välillä. Jos oluen hintaero maiden välillä kasvaa, on johdonmukaisena seurauksena matkustajatuonnin merkittävä kasvu.

”Jos kuluttajat halauvat nauttia mietoja alkoholijuomia, sitä ei kannata yrittää veronkorotuksilla estää”, Holm sanoo.

Kuluttajat suosivat entistä miedompia oluita. Kuva: Heikki Kähkönen.

 

Pasi Holm ja Juho Tyynilä, Taloustutkimus: Miksi Suomi yliverottaa oluita? – Alkoholiverojen kansainvälinen vertailu 2018

Facebook Comments