M

MTK, lihantuottajat ja keittiömestarit yrittävät pelastaa saunapalvin

Suomi lähtee hakemaan saunapalville pysyvää poikkeusta savun haitallisuutta määritteleviin PAH-rajoihin. Kampanjan onnistuessa perinteisen saunapalvin valmistus voisi mahdollisesti jatkua Suomessa.

Saunapalvin pelastusoperaatiota vetävät MTK ja Lihakeskusliitto. Myös Suomen Keittiömestarit ja Teurastamoyrittäjät ovat ilmaisseet tukensa perinnepalville.

Saunapalvikinkku on määritelmän mukaan ”savustettu leppäpuulla savusaunassa suorasavustusmenetelmällä”. Vähintään 12 tunnin kypsytysaika antaa tuotteelle luonteenomaisen maun ja rakenteen.

Ongelmana saunapalvissa ovat valmistusprosessissa syntyvät PAH-yhdisteet. Liiallisina määrinä ne ovat terveydelle haitallisia, ja siksi raja-arvoja on lähdetty kiristämään EU-tasolla. Uusimman kiristyksen siirtymäaika on loppumassa syyskuussa.

CategoriesYleinen

Facebook Comments