N

NoHon koronavuosi 2020 oli 24 miljoonaa tappiolla – uusi rahoitussopimus mahdollistaa jälleenrakennusvaiheen

NoHo Partners julkisti tänään vuoden 2020 tilinpäätöksensä. Yhtiö toimi vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla rajoitetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Koko tilikauden 2020 liikevaihto oli 156,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 57,5 prosenttia viime vuodesta. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys oli arviolta noin 145 miljoonaa euroa.

Pandemiatilanteen kiihtymisen, ravintolarajoitusten tiukentumisen, heikentyneen asiakaskysynnän, kansainvälisten liiketoimintojen totaalipysähtymisen sekä pikkujoulukauden yrityskaupan puuttumisen vuoksi konsernin viimeinen vuosineljännes, loka–joulukuun liikevaihtotaso jäi noin 42 prosenttiin edellisvuodesta.

Tammikuussa 2021 konsernin liikevaihtotaso oli 53 prosenttia tammikuuhun 2020 verrattuna. 

Päärahoittajilta 141 miljoonan euron rahoituspaketti viidelle vuodelle

NoHo neuvotteli helmikuussa 2021 päärahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusaseman ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeisen jälleenrakentamisohjelman. 

“Yhtiö on keskittynyt koronakriisin keskellä turvaamaan tulevaisuutensa huolehtimalla henkilöstöstään ja neuvottelemalla kestäviä rahoitusratkaisuja, joilla se pystyy varmistamaan kilpailukykynsä markkinan palautuessa”, NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo.

“Yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävänä saavutuksena voidaankin pitää uutta viiden vuoden rahoitusohjelmaa, joka turvaa yhtiön likviditeetin sekä jälleenrakennusohjelman vuodelle 2021. Yhtiö on sitoutunut yhdessä rahoituslaitostensa kanssa lainanlyhennysohjelmaan, joka mahdollistaa yhtiön kasvusuunnitelman toteuttamisen ja velkaisuuden keventämisen tasapainossa”, Vikström avaa yhtiön tilannetta.

NoHo Partners Oyj sai tämän kuun puolivälissä päätökseen neuvottelut päärahoittajiensa kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa covid-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi.

Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituksen tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

 

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainoja lyhennetään vuoden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. 

Yhtiö kertoo uskovansa markkinan aloittavan elpymisen ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran alkavan kääntyä positiiviseksi vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana. Aku Vikström kuitenkin toteaa, että vuoden 2021 näkymät ovat edelleen epävarmat.

Libanonilaisia meze-annoksia tarjoava Farouge on osa NoHo Partnersia.

Vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen merkittävät tapahtumat:

 • Suomen hallitus tiukensi ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakaspaikkarajoituksia lokakuusta 2020 alkaen valtakunnallisesti viikon siirtymäajalla. Anniskeluaikaa rajoitettiin klo 24 ja aukioloa klo 01 päättyviksi. Pandemian kiihtyvyysalueilla anniskelu päättyi klo 22 ja aukiolo klo 23. Asiakaskapasiteetti rajoitettiin puoleen normaalista.
 • Yhtiö aloitti koko Suomen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 5.10.2020.
 • Perustuslakivaliokunta otti 15.10.2020 kantaa Suomen hallituksen esitykseen ravintolarajoituksista katsoen sen osin perustuslain vastaiseksi.
 • Uusista ravintolarajoituksista Suomessa säädettiin valtioneuvoston asetuksella 1.11.2020 alkaen, ja valtaosa maakunnista siirtyi pandemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueiden tiukentuneiden rajoitusten piiriin. Valtioneuvoston ravintolarajoituksia koskeva uusi asetus astui voimaan 12.12.2020, jonka mukaan asetus on voimassa 28.2.2021 saakka.
 • Norjassa ravintoloissa astui voimaan alkoholinmyyntikielto 9.11.2020 alkaen, joka on edelleen toistaiseksi voimassa muun muassa Oslossa.
 • Tanskassa ravintolat suljettiin kokonaan 9.12.2020 alkaen ja vain take-away-myynti on sallittu 28.2.2021 saakka.
 • Joulukuun lopussa yhtiön kansainväliset ravintolat, tapahtumatalot ja yökerhot olivat suljettuina, ja muut liiketoiminta-alueet olivat tiukasti rajoitettuja.
Brönnum Cocktalbar on yksi NoHo Partnersin Kööpenhaminan ravintoloista. Kuva NoHo.

Ravintolaliiketoiminta 2020:

 • Liikevaihto oli 156,8 milj. euroa (272,9 milj. euroa), laskua 42,6 %.
 • Liikevoitto oli -24,5 milj. euroa (18,4 milj. euroa), laskua 233,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -15,6 % (6,7 %), laskua 331,8 %.
 • Tilikauden tulos oli -30,1 milj. euroa (11,7 milj. euroa), laskua 356,4 %.
 • Osakekohtainen tulos -1,44 euroa (0,47 euroa), laskua 408,6 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -5,1 milj. euroa (30,4 milj. euroa), laskua 116,9 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,6 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä tilikauden 2020 aikana kirjatuista luottotappioista. Lisäksi liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan sisältyy yli 1 milj. euroa liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannuksia.
 • Katsauskauden tulokseen sisältyy noin 6,5 milj. euroa kertaluonteisia poistoja ja arvonalentumisia muodostuen lopetetuista yksiköistä ja yksiköistä, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, sekä päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksista.
 • Valtioiden tuet tammi–joulukuussa 2020 kaikissa yhtiön toimintamaissa olivat yhteensä noin 12,5 milj. euroa.

 

CategoriesKansi Koronavirus

Facebook Comments