T

Työmarkkinaosapuolet PAM ja MaRa pääsivät sopuun työehdoista koronakriisin aikana

Koronakriisi on iskenyt rajusti matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin ja sen työntekijöihin. PAM ja MaRa sopivat keskiviikkona lomautusilmoitusajan ja yhteistoimintalain mukaisen kutsu- ja neuvotteluajan lyhentämisestä. Lisäksi työehtosopimuksen voimassaoloa jatketaan entisin ehdoin ensi syyskuun loppuun saakka.

Matkailu- ja ravitsemuspalvelut MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM haluavat sopimuksellaan estää matkailu- ja ravintola-alaa uhkaavan konkurssiaallon sekä turvata nykyiset työpaikat.

Työmarkkinaosapuolet neuvottelivat yt-menettelyn ja lomautusten nopeuttamisesta kriisitilanteen helpottamiseksi. Työnantaja voi antaa yt-neuvotteluja koskevan esityksen kolme päivää ennen neuvotteluja laissa olevan viiden päivän sijaan.

Neuvotteluihin käytettävä aika lomautettaessa on viisi päivää laissa säädetyn 14 päivän sijaan. Neuvottelujen aikana työpaikoilla voidaan sopia lyhyemmästäkin käytännöstä.

Työntekijän oma ilmoitus hyväksytään sairausajan palkanmaksun perusteeksi 3–7 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. Sama ilmoitustapa koskee alle 10-vuotiaan lapsen sairastumista. Kaikki muutokset tulevat voimaan torstaina 19. maaliskuuta.

Lisäksi työmarkkinaosapuolet siirsivät matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualojen työehtosopimuksen päättymään 30.9.2020 entisin ehdoin.

” Tämä ratkaisu on osa toimialan yritysten ja työpaikkojen pelastamista. Se auttaa yrityksiä sopeuttamaan henkilökustannuksiaan nopeammin palvelujen kysynnän romahtamiseen”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

PAMin hallitus on huolissaan palvelualan työntekijöiden paineista sekä oman ja läheisten virukselta suojautumisen ja toimeentulon vuoksi. Puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kokee tärkeäksi, että nyt haetaan ratkaisuja, joilla turvataan työntekijöiden työpaikat ja mahdollistetaan toimeentulo poikkeustilanteissa.

”Työntekijät joutuvat tekemään töitään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Palveluammateissa työntekijät ovat normaalia suuremmassa vaarassa saada koronaviruksen. Samalla he joutuvat pelkäämään toimeentulonsa vuoksi, koska monella työpaikalla on pelko työn jatkumisesta”, Rönni-Sällinen perustelee.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että tärkeintä on säilyttää alan työpaikat poikkeustilanteessa.

PAM ja MaRa odottavat yhteiskunnalta selkeitä päätöksiä, joilla tuetaan palvelualan yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

”Olemme osaltamme tehneet toimenpiteitä, joilla helpotetaan yritysten ahdinkoa. Nyt on maan hallituksen vuoro turvata työntekijöiden toimeentulo lomautusten ja työttömyyden iskiessä lyhyellä varoitusajalla”, Rönni-Sällinen muistuttaa.

MaRa vetoaa maan hallitukseen, jotta se laatisi monipuolisen pelastuspaketin yritysten ja työpaikkojen turvaamiseksi

”Matkailu- ja ravintola-ala ei selviä tästä kriisistä ilman mittavia valtion tukitoimia. Toimialan yritykset tarvitsevat muiden Pohjoismaiden tapaan valtion suoraa rahallista tukea”, Lappi sanoo.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi vaatii hallitukselta järeämpiä tukitoimia.

Lapin mukaan sinänsä tarpeelliset verojen ja julkisten maksujen eräpäivien siirrot sekä Finnveran ja pankkien edullisin ehdoin myöntämät lainat eivät yksin riitä.

”Ilman mittavaa valtion suoraa tukea pahimmillaan jopa tuhansia matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä ajautuu konkurssiin ja kymmenet tuhannet työntekijät joutuvat työttömiksi. Valtion tulisi kohdistaa tukensa niille toimialoille, jotka kärsivät koronakriisistä raskaimmin”, Lappi tähdentää.

Facebook Comments