N

NoHo Partners pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan tartuntalain ravintoloita koskevien säädösten valmistelut

Ravintolakonserni NoHo Partners on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan STM:n toiminnan lainmukaisuuden tartuntatautilain ravintola-alaa koskevan muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelun aikana.

Hallitus antoi 1. lokakuuta eduskunnalle lakiesityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ravintola-alalle 1.6.–31.10.2020 säädettyjen rajoitustoimenpiteiden jatkamista 28.2.2021 saakka.

Hallitus on myös antanut valtioneuvoston asetuksen muutosesityksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 9. lokakuuta. Muutos tuli voimaan 11. lokakuuta. Asetus ja hallituksen esitys on valmisteltu STM:ssä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla.

NoHo Partners kertoo tiedotteessaan, että hallituksen esityksestä puuttuvat yksityiskohtaiset perustelut ehdotettujen toimenpiteiden välttämättömyydestä Covid-19-pandemian hillitsemiseksi.

”Esityksen valmistelussa ei ole riittävällä tavalla huomioitu eikä arvioitu esitetyille rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten toimenpiteiden, kuten ravintola-alan omavalvonnan, vaikuttavuutta pandemian hillitsemiseksi”, tutkintapyynnössä todetaan.

Ministeri Krista Kiuru on vastannut tartuntatautilain muutosten valmisteluista. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvosto.

Yhtiö huomauttaa, että tapa, jolla rajoitustoimenpiteitä voidaan valtioneuvoston asetuksella alueellisesti lieventää ja jälleen kiristää, on perustuslain näkökulmasta ongelmallinen.

Ravintola-alan rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten valmistelussa ei ole myöskään riittävällä tavalla otettu huomioon elinkeinonvapauden ja omaisuuden suojaa koskevien perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista.

”Koska kyseessä on merkittävä perusoikeuksien rajoitus, hallituksen esitykseen ja asetuksen perustelumuistioon olisi tullut sisällyttää tarkastelu elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kannalta vähemmän rajoittavista muista sääntelyvaihtoehdoista, toimialan omien toimenpiteiden merkityksestä sekä perustelut sääntelyn välttämättömyydest”, NoHo Partners perustelee.

NoHon toimitusjohtajan Aku Vikströmin mukaan on selvää, että koronapandemian leviämistä pitää pystyä hillitsemään ja ihmisten terveyttä suojelemaan.

”Sinne, missä tartuntaketjuja ja altistuksia todistettavasti esiintyy, on asetettava rajoituksia. Tätä pitää myös järkevästi kyetä ennakoimaan”, Vikström perustelee.

Sen sijaan erityisen ongelmallisena Vikström pitää hallituksen esitystä rajoitustoimenpiteiden valtakunnallisuudesta.

”Laajojen, koko toimialaa koskevien rajoitustoimenpiteiden jatkamisen edellytyksenä pitää esittää ajantasaista tilastotietoa siitä, että altistumisia tai tartuntoja esiintyisi merkittävissä määrin kaiken tyyppisissä ravintoloissa”, hän toteaa.

Toimitusjohtaja Aku Vikström. Kuva: NoHo Partners.

Näihin perustuen NoHo Partners on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan STM:n toiminnan lainmukaisuuden tartuntalain muutosesityksen ja valtioneuvoston asetuksen valmistelussa, ja ryhtymään asiassa saadun selvityksen johdosta aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Facebook Comments