H

Hallitus ei muuttanut esitystään ravintolatuista – Haataisen paperi jäi voimaan

Hallitus antoi perjantaina eduskunnalle esityksen laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Tukipaketin loppsumma on 123 miljoonaa euroa. Hallitus ei muuttanut istunnossaan työministeri Tuula Haataisen (sd.) runsaasti arvostelua saanutta esitystä.

Hallituksen esittämällä uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen.
Hyvitystä maksetaan rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perustuen ravitsemisalan yrityksille, joiden huhtikuun myynti on ollut pienempi kuin tämän vuoden tammi-helmikuun keskimyynti.

Toisen osan tarkoituksena on tukea ravitsemisyrityksen kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan. Uudelleen työllistämiseen myönnettävää tukea maksetaan 1000 euroa työllistettävää työntekijää kohden. Tukea maksetaan työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Koronaepidemian liittyvät ELY-keskusten tai Business Finlandin kehittämistuet vähennetään valtion myöntämän hyvityksen määrästä.

Lakiesityksessä olevan  perustelun mukaan ravitsemisyritykset ovat yksi yleisimmistä Business Finland -rahoituksen hakijatahoista. Tukea oli 13. huhtikuuta mennessä hakenut yli 2 000 ravitsemisyritystä lähes 60 miljoonan euron edestä, ja sitä oli myönnetty noin 10 miljoonaa euroa.

Myönnetyn rahoituksen osuus haetusta on pienempi kuin muilla eniten tukea hakeneilla aloilla, mutta samaa luokkaa vähittäiskaupan kanssa. Myönnettyyn tukisummaan vaikuttaa osaltaan se, ettei kaikkia hakemuksia ole ehditty käsitellä. Silti ravintola-alan kielteisten tukipäätösten osuus on yleisimmistä tukea hakeneista toimialoista kaikkein korkein.

ELY-keskuksista tukea oli hakenut 19. huhtikuuta mennessä noin 1900 ravitsemisalan toimijaa ja haettu tukisumma oli noin 34 miljoonaa euroa. Tukea oli myönnetty 26. huhtikuuta yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa 641 ravitsemisalan yritykselle.

Hallituksen tavoitteena on, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan päätöskäsittelyn aikataulu ei ollut perjantaina tiedossa.

CategoriesKansi Koronavirus

Facebook Comments