S

Suomen ruokapolitiikalle oma neuvottelukunta

Suomen ruokapolitiikkaa ryhtyy valmistelemaan erillinen neuvottelukunta. Sen kolmivuotista työtä johtaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Maa- ja metsätalousministeriön asettama neuvottelukunta koordinoi ruokaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista. Sen tavoitteena on myös edistää ruokapoliittista yhteistyötä ruokaketjun toimijoiden kesken. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus -lehti.
Ruokapolitiikan keskeisiä haasteita ovat alkutuotannon kannattavuuden turvaaminen, elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, viennin kasvattaminen ja korkean elintarviketurvallisuuden tason ylläpitäminen. Ruoan kulutukseen liittyviä haasteita ovat ovat ruokavalion ja -tottumusten kansanterveydelliset vaikutukset.
Neuvottelukunnassa ovat edustettuina tuottajajärjestöt, elintarviketeollisuus ja elintarviketyöläisten liitto SEL ry, Kuluttajaliitto, kaupan ja ravintola-alan etujärjestöt, ympäristöjärjestöt sekä ruokaa ja maataloustuotantoa koskevat viranomainen Evira. Myös Kuntaliitto, opetushallitus ja MMM:n lisäksi neljä muuta ministeriötä osallistuvat neuvottelukuntaan. Tutkimusta edustaa Helsingin Yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Nieminen.
”Ruokapolitiikka on aivan keskeisessä roolissa yhteiskuntamme terveys-, talous-, työllisyys- ja ympäristökysymyksissä. Yhteisenä tavoitteenamme on oltava koko yhteiskunnan hyvinvointi aina alkutuotannossa työskentelevistä meihin kaikkiin, jotka syömme ruokaa joka päivä”, ministeri Tiilikainen sanoo MMM:n tiedotteessa.
Lisätietoja neuvottelukunna toimeksiannesto ja kokoonpanosta MMM:n sivuilla.

CategoriesYleinen

Facebook Comments