R

Ravintola-alan työntekijöiden ahdinko kestänyt jo vuoden – joka toisella vakavia toimeentulo-ongelmia

PAMin kyselyn mukaan joka toinen mara-alojen työntekijä kertoo toimeentulonsa heikentyneen merkittävästi koronakriisin aikana. Vuoden aikana yhä useampi on joutunut kohtaamaan omassa taloudessaan toimialalle koronasta aiheutuneet vaikeudet. Heikoimmassa asemassa ovat sekä aivan nuorimmat että vanhimmat työntekijät.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyn mukaan ravintola- ja matkailualojen työntekijöiden kriisi on syventynyt. Toimeentulovaikeuksissa olevien määrä on kasvanut puolessa vuodessa 38 prosentista 48 prosenttiin.

Koronakriisin vaikutukset työntekijöiden toimeentuloon näkyvät yhä vahvemmin varttuneemmissa
ikäryhmissä. Kaikissa ikäryhmissä yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoittaa, että heidän ansionsa ovat vähentyneet viime kuukausina.

”Korona-pandemia ei todellakaan ole kohdellut eri alojen työntekijöitä tasa-arvoisesti. Suurella osalla suomalaisista epidemia ei ole vaikuttanut millään tavalla toimeentuloon, mutta osalta se on vienyt lähes kaiken”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

Yli puolet vastanneista kertoo joutuneensa koronakriisin seurauksena tinkimään ruoan määrästä tai laadusta.

Elokuuta enemmän on tingitty päivittäisen ruoan ohella terveydenhoidosta. Säästöjä on käytetty ja omaisuutta myyty. Myös pikavippien käyttö on lisääntynyt, kuten myös toimeentulotuen hakeminen.

”Säästöt on käytetty. Omaisuutta myyty. Kaikesta joutuu tinkimään. Huoli rahasta ja pärjäämisestä on jokapäiväistä. Tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin. Pienempää vuokra-asuntoa olen etsinyt, mutta ei ole. Nykyisessäkin asunnossa on ahdasta”, eräs kyselyyn vastanneista kirjoittaa.

Melkein kolme neljästä nyt työssä olevasta (73 %) kertoi olleensa lomautettuna vuoden 2020 alun jälkeen. Vastaushetkellä vajaa puolet oli lomautettuna (32 %) tai työttömänä (15 %). Työssä olevista puolet (48 %) kertoi olevansa lomautusuhan alaisena.

Kuvakaappaus PAMin kyselyn tuloksista.

Viime kevään totaalisulkemisen jälkeen ravintoloihin on koko ajan kohdistunut erilaisia rajoitustoimia.

Rajoitukset ovat vaikuttaneet myös niiden työntekijöihin, joilla on ollut töitä. Viikoittaisten työtuntien väheneminen uhkaa heikentää heidän työttömyysturvaansa.

”Tilanne ei ole missään vaiheessa normalisoitunut. Tunteja on ollut vähemmän ja niistä saadut tulot ovat normaalia pienempiä, sillä alan työntekijöiden tuloissa työaikalisillä on merkittävä rooli. Jos ansiopäiväraha määritellään nyt uudelleen, se on tämän vuoksi viime keväistä pienempi”, Rönni-Sällinen sanoo.

PAM esitti alkuviikosta, että valtion olisi maksettava ravintola-alan työntekijöille kohdennettua tukea, kun valtiovalta kohdistaa toimia ravintolaelinkeinoon. Palkanmaksutuen avulla yritysten paine lomautuksiin ja irtisanomisiin helpottuisi.

Toiseksi PAM esitti työttömyysturvaa täydentävää etuutta, jolla pidempään koronarajoitusten seurauksena lomautettuna tai työttöminä olleille maksettaisiin tavallista ansiosidonnaista työttömyyskorvausta korkeampi taso.

PAM toteutti maaliskuun ensimmäisellä viikolla marava-alan jäsenten toimeentulo-ongelmia kartoittavan kyselyn, joka lähetettiin 24 271 liiton jäsenelle. Kyselyyn vastasi torstai-iltaan mennessä 3089 jäsentä.

Facebook Comments