A

Alko suorittaa viherpesua – EKO-luokittelun alla on viinejä, jotka eivät ole luomua nähneetkään

Alko on myynyt viime vuoden lokakuusta lähtien EKO-tunnuksen alla viinejä, jotka eivät ole luomua, vaikka EKO on sekä EU-direktiivien että Suomen lainsäädännön mukaan varattu luonnonmukaisen tuotannon merkiksi.
Alko julkisti viime lokakuussa hyllyjensä EKO-luokituksen, joka noudattaa väritykseltään samaa vihreätä kuin EU:n luomumerkki, jossa on vihreä lehti valkoisella pohjalla.

EU:n luomumerkki.

Tämän väri- ja EKO-tunnuksen alle Alko on luonut oman järjestelmän, jossa ovat aivan oikein luomu- ja Demeter– eli biodynaamiset viinit, mutta myös muita kategorioita, joilla ei ole mitään tekemistä luomutuotannon kanssa.
Tällaisia Alkon EKO-järjestelmään kelpuutettuja ominaisuuksia ovat kestävään kehitykseen sekä ympäristöpanostuksiin liittyvät sitoumukset. Siten EKO-luokiteltaviksi ovat päätyneet myös vegaaniset viinit, alkuviinit, kevytlasipullot sekä paikallisesti kestävän kehityksen mukaan sertifioidut viinit, jolloin viininviljelyssä ja -valmistuksessa tyypillistä ovat veden ja energian säästö sekä uusiutuvan energian käyttäminen.

Alkon luokittelu on sinänsä toimiva. Mutta se muuttaa EKO-kattokäsitteen mukaisesti minkä tahansa viinin luomuksi.


Euroopan unionin säädökset luomun suhteen ovat yksiselitteiset. EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevissa suomenkielisissä säädöksissä sanat EKO, BIO ja LUOMU ovat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta varattu vain ja ainoastaan sertifioidun luonnonmukaisen tuotannon merkintöihin. Kukin jäsenvaltio on itse päättänyt tunnuksen. Muita ovat esimerkiksi ÖKO ja ORG. Myös viinit ovat maataloustuotteita ja EU:ssa ne luokitellaan elintarvikkeiksi, joten luomulainsäädäntö koskee myös viinejä.

Kuvan viini ei ole syypää Alkon EKO-järjestelmään.

Alko antaa kuluttajan ymmärtää, että kevytlasipullossa oleva viini on EKOa eli luonnonmukaisesti tuotettua. Alko on ryhtynyt markkinoinnilliseen viherpesuun.

Vaikka Suomessa alkoholijuomat kuten olut ja viini eivät ole elintarvikkeita vaan alkoholijuomia, se ei lainsäädännön perusteella anna Alkolle mahdollisuutta harjoittaa käytäntöjä, jotka voivat johtaa kuluttajaa harhaan antamalla ymmärtää, että tuote tai sen ainesosat vastaavat EU:ssa säädettyjä luomuvaatimuksia.
Toinen seikka on virallisen luomujärjestelmän uskottavuuden rapautuminen, joka seuraa Alkon omasta EKO-luokituksesta.

Vaikka Oy Alko Ab on Suomen valtion omistama, sillä ei voi olla omaa EU:sta irrallista säädöstöä tai oikeuksia EKO-luokitteluun.

Pikemminkin päinvastoin, monopoliasemassa ja valtion omistuksessa olevan yrityksen on oltava erityisen tarkkaavainen lainsäädännön noudattamisessa ja ennemminkin pysyttävä selvästi lain oikealla kuin sen harmaalla alueella.
On mahdollista, että Alko toimii asiassa tietoisesti pyrkiessään maksimoimaan myyntiä, sillä luomuviinit ovat olleet nopeimmin kasvava viinisegmentti jo usean vuoden ajan. Luomuviinien osuus on jo n. 12 prosenttia viineistä ja kasvaa yhä.
Luomutuotteita Alkossa on tällä hetkellä 703. Niistä mietoja viinejä on 611, ja oluita 35. Eettisen kaupan tuotteita kuten vegaanisia tai ohutlasisia pulloja ym. tuotteita on 79 kpl. Luomutuotteiden myynti on vuositasolla kaikkiaan 6,9 miljoonaa litraa, josta 6,5 miljoonaa litraa on mietoja viinejä. Eettisen kaupan tuotteiden myynti on 1,5 miljoonaa litraa.

Kuvan viini on päätynyt Alkon EKO-järjestelmään ilman omaa syytään.

Tarkkaa luomusertifiointia noudattavien maatilojen ja tuottajien vaivan ja suurten kustannusten hyväksikäyttö on Alkolta osoitus luomutuottajien väheksynnästä.

Asiassa on lähestytty myös alkoholiasioiden lupavalvojaa Valviraa, jolta on pyydetty kirjallisesti kantaa, onko Alko toiminut säädösten vastaisesti ja kuluttajia harhauttavasti. Lisäksi on pyydetty kantaa siihen, onko Alkon syytä poistaa harhaanjohtavat markkinoinnilliset EKO-merkinnät.

Kuvan viini ei ole syyllinen Alkon EKO-järjestelmään.

Valvira on hiljaa, ja koska olut ja viini eivät ole Suomessa elintarvikkeita, luomuvalvontaa harjoittava Evira ei puutu asiaan.

Tilanne on hyvä paha esimerkki siitä, kuinka selkeäksi tarkoitetut EU-säädökset monimutkaistuvat valvonnan tasolla, koska Suomessa on monopolijärjestelmä sekä alkoholipolitiikka, joka pakottaa muualla elintarvikkeiksi mielletyt tuotteet pelkästään alkoholituotteiksi.
Teksti:
Aira Sevón, luomuviljelijä, IFOAM-EU -neuvoston jäsen
Eeropekka Rislakki, päätoimittaja
Heikki Kähkönen, toimituspäällikkö

Alkon viestintäjohtajan Maritta Iso-Ahon vastaus Aira Sevónin alkuperäiseen tiedusteluun:

”Tuoteviestinnässämme tehtiin vuonna 2017 muutos, jossa luomun ja biodynaamisen rinnalle tuotiin useita muitakin juomien tuottamisen ympäristöpanostuksiin liittyviä tietoja. Loppuvuoden 2017 aikana saimme asiakkailta jonkin verran palautetta luomutuotteiden heikentyneestä löydettävyydestä myymälöissämme. Olemme sen seurauksena tuomassa lähikuukausina luomutuotteille uuden, selkeästi erottuvan hyllypuhujan.”

Maritta Iso-Aho on Alkon viestintäjohtaja.

”Alkon tavoite on tuotteiden ympäristötietojen laajentamisella viestiä asiakkaille monipuolisesti erilaisista tuotteen ympäristöystävällisyyteen liittyvistä panostuksista. Nämä aiheet ovat melko monimutkaisia, eivätkä välttämättä suoraan liity pakkauksen sisältöön, vaan myös esimerkiksi energian- tai vedenkulutukseen tuotantolaitoksella, pakkauksen materiaaliin, kokoon tai muotoon ja kuljetustapoihin. Tätä työtä tulemme yhä jatkamaan.”
”Toimintatapanamme on tarkistaa esiin nostamanne kaltaiset palautteet Valviran kanssa. Mikäli tuoteviestinnässämme on korjattavaa, toteutamme muutokset ensi tilassa.”
Viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho on Alkon johtoryhmän jäsen.

CategoriesYleinen

Facebook Comments