I

Isot panimot kannattavat pienpanimoiden valmisteverojen alennuksia jatkossakin

Panimoliitto toivoo, että pienpanimot voisivat hyödyntää oluenvalmistuksessa alennettua verokantaa myös tulevaisuudessa. Nyt pienpanimot saavat olutverostaan alennusta 10-50 prosenttia valmistusmäärästä riippuen.

Panimoalan sisäpiirissä on viime päivinä käyty kiivastakin keskustelua, kannattavatko isot panimot pienpanimoille myönnettyä oluiden valmisteverojen alennusta vai eivät. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto laittoi jossittelulle toistaiseksi pisteen. Isot panimot eivät halua poistaa tai supistaa pienpanimoille myönnettyjä verohuojennuksia.

Panimoliitto toimitti tänään verohallinnolle lausunnon, jonka mukaan pienpanimoalennuksen tarkoitus on tasata isojen ja pienten yritysten välistä valmistuskustannusten eroja. Liitto vaatii kuitenkin valtiolta ja verohallinnolta mahdollisimman selkeää ja läpinäkyvää pienpanimo-ohjeistusta alan toimijoiden yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi sekä panimoiden liiketoiminnan kehittämiseksi.

Pienpanimoalennus ei kuitenkaan saisi valua kaupan merkkien eli suurivolyymisten private label -tuotteiden hintoihin, mikä vääristää liiton mielestä alan kilpailua.

”Kaupan private label -oluet tulee Panimoliiton näkemyksen mukaan rinnastaa lisenssivalmistukseen. Ellei näin tehdä, saa kauppa etua sopimusvalmistuksesta verrattuna täydet alkoholiverot maksaviin isoihin panimoihin”, liitto kirjoittaa puheenjohtajansa, Olvin toimitusjohtajan Lasse Ahon allekirjoittamassa lausunnossa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton puheenjohtaja Lasse Aho. Kuva: Olvi.

Panimoliitto pitää tärkenä, että verohuojennusta koskevassa uudessa ohjeistuksessa sallitaan pienten ja suurten panimoiden keskinäinen yhteistyö myynnin ja jakelun osalta.

”Jakeluyhteistyö on monelle pienimmälle panimoyrittäjälle tärkeä vaihtoehto yhtenä jakelukanavana”, Panimoliitto toteaa.

Isojen ja pienten panimoiden yhteistyö sallitaan, mutta pienten keskinäinen ei.

Pienpanimoliitto arvostelee verohallintoa, joka on sallimassa isojen ja pienten panimoiden yhteistyön, mutta pyrkii samalla rajoittamaan entistä tiukemmin pienpanimoiden keskinäistä yhteistyötä. Liiton mielestä verottajan suunnittelemat ohjeistukset suosivat oluen tuontia ja suuria kansainvälisiä panimoita.

”Ne myös tasoittavat tietä kotimaisten pienpanimoiden ostoille samojen kansainvälisten panimoiden toimesta. Tämä kaikki johtaa ennen pitkää pienpanimoille annettujen verohelpotusten valumiseen isoille toimijoille, mitä emme voi sallia”, Pienpanimoliitto toteaa verottajalle toimittamassaan omassa lausunnossaan.

Pienpanimot saavat alkoholiverosta alennusta portaittain valmistusmäärän perusteella.
– valmistus enintään 10 milj. litraa vuodessa, verohuojennus 10 prosenttia (tuotanto ei saa ylittää 15 milj. litraa),
– enintään 5,5 milj. litraa vuodessa, verohuojennus 20 prosenttia,
– enintään 3 milj. litraa vuodessa, verohuojennus 30 prosenttia,
– enintään 500 000 litraa vuodessa, verohuojennus 50 prosenttia.

CategoriesOlut

Facebook Comments