G

Greenpeacen panimovertailu herättää ristiriitoja

Suomalaiset panimot ottavat ympäristöasiat ja energiansäästön hyvin huomioon oluenvalmistuksessa. Greenpeacen teettämässä seitsemän panimon ympäristö- ja energiavertailussa menestyivät parhaiten Laitilan Wirvoitusjuomatehdas ja Malmgårdin Panimo. Vertailun luotettavuudessa on ristiriitoja, sillä kaikki panimot eivät halunneet ottaa osaa kyselyyn.

Laitilan Kukko-olutta pannaan ympäristöstä huolehtien.
Laitilan Kukko-olutta pannaan ympäristöstä huolehtien.

Greenpeace kyselyn tavoitteena on vertailla uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta ja muita kestäviä käytäntöjä. Vertailun kokonaistulos oli positiivinen yllätys.
Mukana olleet panimot kertovat suhteellisen avoimesti energiapolitiikastaan, ja enemmistö käyttää jo uusiutuvaa energiaa. Kaikki kartoitukseen vastanneet panimot ovat tehneet jonkinlaisia energiatehokkuustoimenpiteitä tai investointeja omaan energiatuotantoon.

Panimoilla vielä parannettavaa

Greenpeacen mukaan paljon on silti vielä tehtävissä. Järjestö toivoo, että vertailun myötä suomalaiset panimoyritykset saisivat lisäpotkua jatkaa yritystoimintansa ympäristövaikutusten minimoimista.
”Jokaisen suomalaisen yrityksen tulisi ottaa tavoitteeksi vähintään Pariisin ilmastosopimuksen taso, eli täysin päästötön tuotanto viimeistään vuonna 2050. Samalla vertailu kannustaa myös kuluttajia pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistään.”, muistuttaa Greenpeacen ilmasto- ja energiavastaava Maija Suomela.
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka on tyytyväinen vertailun tulokseen. Hän myöntää, että yrityksellä on vielä parannettavaa ympäristöasioissa.
”Nämä asiat eivät meillä edes ole pääasiassa imagollisia, vaan jo hyvissä ajoin ymmärsimme, että panostukset kyseisiin arvoihin satavat jossain vaiheessa tilille säästettyinä euroina”, Aarikka toteaa Greenpeacen tiedotteessa.

Kyselyn toteutus ristiriitainen

Greenpeace  lähetti kyselyn kolmelle suurimmalle panimolle (Hartwall, Olvi ja Sinebrychoff) sekä seitsemälle pienpanimoille, joista vastaukset antoivat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Malmgårdin Panimo, Nokian Panimo sekä Teerenpeli Panimo & Tislaamo).  Pienpanimot valikoitiin tuotteiden tunnettuuden sekä koko maan kattavan jakeluverkoston perusteella.

Kuva: Greenpeace.
Kuva: Greenpeace.

Ympäristöjärjestön vertailu jää tuloksiltaan vaillinaiseksi. Pienpanimoista Saimaan Juomatehdas kieltäytyi osallistumasta kyselyyn. Vakka-Suomen Panimoa kyselyn tekijä ei tavoittanut ja Pyynikin Käsityöläispanimo ei vastannut heille lähetettyyn viestiin.
Kyselyn toteutus on ristiriitainen, sillä Viisi Tähteä -toimituksen saamien tietojen mukaan Greenpeacen käyttämä tutkimuksen tekijä on kaupannut kyselyjen yhteydessä omia palveluitaan, mikä on herättänyt ihmetystä sekä epäluottamusta tutkimuksen tarkoitusperien suhteen.
Varsinkin Saimaan Juomatehtaan poisjäänti muokkaa lopputulosta. Mikkeliläispanimo on tuotantomäärältään kolmanneksi suurin pienpanimo. Yritys käyttää ainoana suomalaisena oluenvalmistajana Suomen Luonnonsuojeluliton ympäristökriteerit täyttävää EKOenergiaa, joka tuotetaan ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä.

Greenpeacen ympäristövertailun tulokset

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 7,5
”Hyvältä näyttää! Myös lämpö on jo uusiutuvaa, mutta puupohjaisten raaka-aineiden kestävyys on varmistettava! Olisiko aika investoida omaan energiantuotantoon?”
Malmgårdin Panimo 7,5
”Panimo pyörii pitkälti paikallisella uusiutuvalla energialla ja raaka-aineilla, mahtavaa! Myös pienpanimon kannattaa panostaa energiatehokkuuteen!”
Sinebrychoff 7
”Hyvä, koko Carlsberg-konserni hankkii täysin uusiutuvaa sähköä! Olisiko aika investoida myös omaan energiantuotantoon?”
Nokian Panimo 5
”Sähkö on täysin uusiutuvaa, hyvä! Nyt olisi korkea aika miettiä ympäristö- ja energia-asioita vähän laajemmin ja asettaa konkreettisia tavoitteita ympäristöystävälliselle tuotannolle!”
Olvi 3
”79 % sähköstä fossiilisilla, turpeella ja ydinvoimalla. Sähkösopimus vaihtoon!”
Teerenpeli 3
”90 % sähköstä fossiilisilla, turpeella ja ydinvoimalla. Sähkösopimus vaihtoon!”
Hartwall 2
”64 % sähköstä fossiilisilla, turpeella ja ydinvoimalla!? Sähkösopimus vaihtoon!Olisiko aika investoida myös omaan energiantuotantoon?”
Greenpeacen vertailun tulosten yhteenveto on ladattavissa täällä.

CategoriesJuomat Olut

Facebook Comments

Comments are closed.