A

Alko on järjestänyt maistelutilaisuuksia ilman anniskelulupia – Etiketti Klubin tastingit peruttu toistaiseksi

Valvira on ryhtynyt selvittämään, onko Alko rikkonut alkoholilaissa määriteltyjä vähittäismyynnin lupaehtoja järjestäessään maksullisia viinien maistelutilaisuuksia paikoissa, joissa ei ole anniskeluoikeutta. Alko ilmoitti tiistaina keskeyttävänsä koko tasting-toiminnan lokakuun loppuun saakka epäselvyyksien selvittämisen vuoksi.

Alko järjestää Etiketti Klubin nimissä yli 200 maistelutilaisuutta vuosittain. Pruuveja on Alkon omissa koulutustiloissa eri puolilla maata sekä muutamilla paikkakunnilla ulkopuolisilta vuokratuissa kokoushuoneissa.

Osallistujia tilaisuuksissa on ollut lähes 4 500 vuosittain. Pruuveissa Alko perii sekä maksun koulutuksesta että tarjoilluista juomista. Juomat on valittu Alkon omasta valikoimasta. Pruuvit ovat Alkon omien kouluttajien vetämiä.

Tilaisuuksille Alko ei ole hankkinut anniskelulupia, vaan juomat on myyty asiakkaille monopoliyhtiön vähittäismyyntiluvalla.

Viime viikolla nousi mediassa kohu yksityisen viiniasiantuntijan järjestämistä tasting-tilaisuuksista, joissa hän peri maksua tarjoilluista juomista. Helsingin poliisi epäilee yrittäjää alkoholirikoksesta, koska tilaisuuksiin ei ollut haettu anniskelulupaa. Vuosia jatkuneiden luvattomien viinitastingien epäilty rikoshyöty on kymmeniä tuhansia euroja.

Yksityistä tasting-yrittäjää epäillään alkoholirikoksesta. Nyt Valvira selvittää myös Alkon pruuvitoiminnan lainmukaisuutta. Kuva: Pixabay.

Viisi Tähteä oli viime viikolla yhteydessä sekä Valviraan että Alkoon selvittääkseen, tarvitseeko Alko anniskeluluvat Etiketti Klubin pruuveihinsa.

Alkon toimintaa valvovalle Valviralle yhteydenottomme tuli yllätyksenä. Asian selvittämiseksi viranomaiset ja monopoliyhtiö ryhtyivät keskenään puimaan, miten asian kanssa pitäisi edetä.

Nyt Alko on päättänyt keskeyttää koko maistatustoimintansa toistaiseksi. Alkon tiistaina julkaiseman tiedotteen mukaan Etiketti-pruuvien toimintatapa on linjassa uuden alkoholilain kanssa.

”Keskusteluissa todettiin, että Valviran tulkinta tuotteiden luovuttamisesta pruuvipaikalle vaatii vielä lisäkeskustelua. Alko haluaa varmistaa, että pruuvien toimintatavoissa ei ole mitään epäselvää”, Alkon tiedotteessa todetaan.

Alkon myymälöissä tastingien järjestäminen on alkoholilain vähittäismyyntiä koskevien säädösten mukaan kiellettyä.

Niinpä Etiketti Klubin tilaisuudet ovat olleet useilla paikkakunnilla Alkon omissa koulutus- ja kokoustiloissa, jotka sijaitsevat paikallisten myymälöiden kanssa samassa rakennuksessa. Tilaisuuksia varten yhtiö on myös vuokrannut koulutustiloja mm. Martta-järjestöltä.

Alko ei voi järjestää maistelutilaisuuksia myymälöissä. Yhtiö on myynyt pruuviasiakkailleen viini- ja olutannoksia myymälöiden kanssa samassa rakennuksessa olevissa koulutustiloissa. Kuva: Heikki Kähkönen.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston  mukaan ainakaan sen toimialueella Alkolle ei ole myönnetty eikä yhtiö ole hakenut jatkuvia tai tilapäisiä anniskelulupia.

Avista Viisi Tähteä ohjattiin kääntymään Alkon toimintaa valvovan Valviran puoleen. Valvirasta saadun vastauksen perusteella Alkossa ei ole osattu reagoida viime vuonna tapahtuneeseen alkoholilain muutokseen. Vanhan lain perusteella Alko sai kuljettaa yksityishenkilöille alkoholijuomia ja periä niistä maksun.

Nykyisestä laista yksityishenkilöille toimittaminen on poistunut. Jäljelle on vain jäänyt Alkon mahdollisuus jaella juomia yrityksille.

Valvirassa Alkon pruuvien lainmukaisuus on edellisen kerran tarkastettu yli 15 vuotta sitten. Sitä ei tehty esimerkiksi puolitoista vuotta sitten voimaan astuneen lakimuutoksen jälkeen.

”Alko on siis 1.3.2018 jälkeen jatkanut toimintaansa vanhan lain mukaisesti ilman, että olisivat tarkistaneet, miten lakimuutos vaikuttaa alansa toimintaan. Näin ollen he ovat saattaneet syyllistyä vähittäismyyntisäännösten rikkomiseen”, Valvirasta vastataan.

Alkon maksulliset viini- ja olutpruuvit ovat suosittuja. Niissä käy jopa tuhansia ihmisiä vuosittain. Kuva: Pixabay.

Valvira tähdentää tiistaina lähettämässään vastauksessa, että Alko on myynyt alkoholit tasting-tilaisuuden osallistujille vähittäismyyntiluvallaan. Viranomaisen mukaan merkitsevää on, miten maksu on järjestetty.

”Mikäli alkoholista on vähittäismyyntihinnan päälle otettu hintaa tai juomien ja muun maksun ero ei ole selvä, ei toiminta ole alkoholilain mukaista tekipä sen kuka tahansa ilman anniskelulupaa. Aiemmin on Alkolle ollut laillista viedä juomat asiakkaille, mutta uuden lain aikaan vain yrityksille”, Valvirasta vahvistetaan sähköpostilla.

”Alkoa pitää koskea samat säännöt ja säädökset kuin muitakin yrityksiä ja tastingien järjestäjiä.”

Suomalaiseen alkoholilainsäädäntöön perehtynyt lakimies Peter Snell ihmettelee Alkon toimintaa. Laissa Alkon tehtäviin kuuluu vain juomien vähittäismyynti, joka pitää tapahtua selvästi rajatulla myymäläalueella. Sen sijaa mainintaa anniskelusta ei Alkoa koskevissa lakipykälissä ei ole.

”Alko on aivan samassa asemassa kuin poliisin tutkinnan alla oleva maisteluyrittäjä. Herättää ihmetystä, miten Alkossa ei asiaa ole ajoissa havaittu tai osattu ottaa huomioon”, Snell sanoo.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen pisti Etiketti-pruuveille toistaiseksi pisteen, kunnes niiden lainmukaisuus on selvitetty. Kuva: Alko.

Alkon mukaan pruuveihin osallistuu keskimäärin 8-20 henkilöä. Heiltä kerätään 25-30 euron osallistumismaksu sekä 10-50 euron maksu maisteltavista viineistä ja oluista.

”Me Alkona toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Varotoimenpiteenä keskeytämme Etiketti-pruuvit toistaiseksi, kunnes toimintatavat uuden alkoholilain puitteissa on käyty vielä läpi ja että niissä ei ole mitään epäselvää”, yhtiön toimitusjohtaja Leena Laitinen kertoo.

Koulutuksesta ja niissä tehdystä viinien tarjoilumyynnistä Alko kerää satoihin tuhansiin euroihin nousevan vuotuisen myyntihyödyn. Laitinen pahoittelee jo sovittujen ja osittain myytyjen pruuvien peruuntumista. Seuraava tilaisuus olisi ollut ensi viikon maanantaina Tampereella.

”Tilaisuudet ovat olleet todella suosittuja ja pahoittelen pruuvien perumista näin pikaisella aikataululla. Olemme yhteydessä tilaisuuksiin ilmoittautuneisiin. Maksamme asiakkaille kurssimaksut takaisin”. Laitinen lupaa.

Teksti: Petri Pellinen ja Heikki Kähkönen
Kuvat: Alko, Heikki Kähkönen ja PIxabay.

CategoriesJuomat Kansi

Facebook Comments