D

Digikehitys tuo työpaikkoja yksityisille palvelualoille

Yksityisiltä palvelualoilta katoaa yli neljännesmiljoona työpaikkaa lähivuosikymmeninä. Nämä työpaikat ovat korvattavissa uusilla asiantuntijatehtävillä, mikäli digitalisaatioon osataan varautua oikein, kertoo Palvelualojen työnantajat Palta tuoreessa raportissaan.
Yksityisten palvelualojen työntekijöistä yli kolmannes eli 260 000 henkilöä työskentelee tehtävissä, jotka muuttuvat tai jopa katoavat lähitulevaisuudessa. Digitalisaation kehityksen ja työn murroksen nopeus ja vaikutukset ovat toimialakohtaisia.

Viisi Tähteä kertoi 31.5. aloittaneensa uuden digitaalisen verkkomedian toimittamisen ja palveludien rakentamisen.
Viisi Tähteä kertoi 31.5. aloittaneensa uuden digitaalisen verkkomedian toimittamisen ja palveluiden rakentamisen. Kuva: Andres Teiss.

Uusia suunnannäyttäjinä ovat media, televiestinnän ja tietojenkäsittelyn palvelut, kun taas verrattain hitaasti muuttuvia aloja ovat mm. logistiikka sekä huolto- ja kunnossapito.
”Digitalisoituvat yritykset kasvavat ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Kansainvälinen palvelukauppa kasvaa 10-15 prosentin vuosivauhtia. Suomen menestyminen riippuu siitä, miten kykenemme uudistumaan ja luomaan korkean lisäarvon palveluja rajattomille kansainvälisille markkinoille, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.
Teknologian avulla tehdään enemmän etätöitä, käytetään jaettuja työhuoneita ja puhelinkokouksia. Lisäksi organisaatioilla on entistä vähemmän kokoaikaisia työntekijöitä kiinnitetyillä toimenkuvilla. Sen sijaan työtä tekevät useammin konsultit, freelancerit ja sopimuskumppanit erilaisissa projekteissa.
”Uutta työtä syntyy erityisesti aloille, joissa nykyiset työn tekemisen mallit eivät toimi. Digitalisaation edellyttämän muutoksen vastustaminen heikentää kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentää työllisyyttä, joten muutokseen on uskallettava tarttua”, Varpe tähdentää.
Palta viimeistelee laajaa raporttia digitalisaation vaikutuksista palvelualoilla. Raportissa kuvataan eri toimialojen digitalisoitumisen tilannetta, toimialakohtaisia kehitystrendejä ja digitalisaation aiheuttamaa murrosta. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan ensi syksynä.

CategoriesYleinen

Facebook Comments