F

Fine: Epidemiavakuutus ei korvaa ravintoloiden liiketoiminnan vaikeutumista

Koronavirusepidemian myötä lukuisat matkailu- ja ravintola-alojen yritykset joutuvat keskeyttämään liiketoimintansa. Yrittäjät pohtivat, onko vakuutuksista apua taloudellisiin tappioihin. FINE kertoo verkkosivuillaan, että yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät oikeuta korvauksen saamiseen.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan johtava lakimies Harri Isokoski sanoo, että yritysten toiminnan keskeytysvakuutukset antavat vakuutussuojaa toiminnan yllättävän keskeytymisen varalta vain vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Muunlainen keskeytyminen tai yritystoiminnan vaikeutuminen ei oikeuta korvaukseen.

”Meneillään olevan koronavirusepidemian osalta yritys voi siten käytännössä saada keskeytysvakuutuskorvausta vain mahdollisesta laajasta henkilökeskeytysvakuutuksestaan”, Isokoski perustelee.

Korvausta maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vakuutuksessa mainittu yrityksen avainhenkilö on joutunut työkyvyttömäksi koronavirusinfektioon sairastuttuaan ja työkyvyttömyys kestää yli vakuutuksessa sovitun omavastuuajan. Korvattavaksi voivat tulla aiheutunut liikevaihdon menetys tai ylimääräiset kustannukset vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti.

Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä myös epidemiaturva tai -vakuutus lähinnä elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille. Vakuutuksen tuotenimestä huolimatta pelkkä koronavirusepidemia itsessään yleisine yritystoimintaan kohdistuvine seurauksineen ei vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvaukseen epidemiavakuutuksista.

”Viranomaisen määräämät rajoitukset yleiseen liikkumiseen tai kokoontumiseen eivät vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvauksen saamiseen. Jos sen sijaan viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun korovirustartunnan vuoksi, korvausta epidemiavakuutuksesta voi saada vakuutusehdoissa määritellyssä laajuudessa”, Isokoski sanoo.

Aiheesta lisää FINEn verkkosivuilla.

 

Facebook Comments