K

Kestävä matkailu suojelee ja tuo esille Maltan arvokasta kulttuuriperintöä

Matkailulla on erittäin suuri merkitys Maltan saarivaltion taloudelle. Luonnon ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ovat tärkeitä huolenaiheita koko Välimeren alueella. Maltalla kestävän matkailun periaatteet ovat ohjanneet matkailupolitiikkaa ja maan taloutta jo useita vuosia.

Maltan tasavalta muodostuu saaristosta. Kolme suurinta saarta Malta, Gozo ja Comino ovat asuttuja. Muut saaret ovat enimmäkseen asumattomia luotoja ja pikkusaaria.

Maaperä on kivikkoista ja rannat kallioisia. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Malta on ollut koko historiansa ajan tärkeä kauppapaikka ja merenkulun risteys.

Maltalla on ollut asutusta jo viisi tuhatta vuotta. Maalla on vuosisatainen siirtomaahistoria. Saarilla on käyty lukemattomia sotia. Se on ollut foinikialaisten, kreikkalaisten, roomalaisten, arabien, ranskalaisten ja englantilaisten miehittämä.

Maltan rannat ovat kivikkoisia ja saaret kallioisia. Kuva: Kurt Arrigo.

Välimeren ilmaston, meren, tuhansien rantojen ja poukamien sekä omaleimaisen kulttuuriperinnnön ansiosta Malta on monelle unelmien lomakohde.

Malta elää matkailusta ja kaupankäynnistä. Eri aikakausien hallitsijat ovat jättäneet merkkinsä saarilla vallinneista kulttuureista. Maltan arkeologinen ja kulttuurihistoriallinen perintö on rikas ja monelta osin mittaamattoman arvokas.

Kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvussa, mikä heijastuu myös matkustajien valintoihin ja mieltymyksiin.T uristit haluavat nähdä vuosituhansien takaa meidän päiviimme saakka säilyneitä rakennuksia, arkkitehtuuria ja taidetta, joita Maltalla on tarjolla poikkeuksellisen runsaasti. Niiden suojeleminen on yksi keskeisistä Maltan vastuullisen ja kestävän matkailun painopisteistä.

Viime vuosikymmenten voimakkaan matkailun kasvu on heijastunut suoraan matkailijoiden määrään Maltalla. Maassa käy vuosittain yli 2,5 miljoona turistia. Matkailijoista peräti 40 prosenttia on 25-44-vuotiaita nuoria aikuisia. Eläkeläisiä kävijöistä on vain reilu kymmenesosa.

Väimeren luonnon tasapainon säilyttäminen on Maltan matkailun keskeisiä periaatteita.

Maltalla kestävän matkailun ohjelmia on alettu laatia ja noudattaa jo 2000-luvun alusta lähtien.

Jo vuonna 2002 Maltalla otettiin käyttöön oma ECO-sertifikaatti, jonka matkailuyritys voi saada tunnustuksena luontoa ja ympäristöä säästävästä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävästä liiketoiminnasta.

Amerikkalainen matkailualan lehti AFAR listasi vuonna 2018 parhaiten ympäristövastuun ja kestävän matkailun huomioon ottavat maat maailmassa. Malta sijoittui listalla neljänneksi Sveitsin, Ranskan ja Tanskan jälkeen. Viides oli Ruotsi.

Maltalla ei ole juurikaan omaa energiantuotantoa, joten saaret ovat käytännössä liki yksinomaan tuontisähkön varassa. Sähkö on kallista. Jokien ja järvien puuttumisen vuoksi puhdas vesi on arvokasta.

Maan hallitus on toteuttanut useita yrityksille suunnattuja energiaohjelmia, joilla kannustetaan muun muassa hotelleja ja ravintoloita energiatehokkaisiin ja vettä säästäviin investointeihin.

Maltan kaupungit, kylät ja palvelut ovat saarten pienen koon vuoksi helposti tavoitettavissa.

Maltan ruokakulttuuri on muiden Välimeren maiden tapaan erittäin rikas.

Maltan keittiö on saanut vaikutteita kaikista ilmansuunnista. Saaria ympäröivästä merestä johtuen kalat ja muut merenelävät ovat keskeisessä asemassa maltalaisessa ruokakulttuurissa.

Saarten ruoantuotannosta vain viidesosa on omavaraista, ja ruokaa joudutaan tuomaan ulkomailta muiden tuotteiden tavoin. Sesongeilla on suuri merkitys, mitä kulloinkin on pöydässä tarjolla ja raaka-aineita saatavilla.

Gastronominen matkailu on muodostunut Maltan matkailupalvelujen tarjonnassa omaksi kokonaisuudeksi. Ravintolat korostavat paikallisuuden merkitystä ja ovat ylpeitä omista raaka-aineista ja tuotteista.

Maltalla on syntynyt ravintoloiden sekä tuottajien välille yhteinen pellolta pöytään -hanke, jossa ravintoloitsijat hankkivat käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet suoraan viljelijöiltä, kalastajilta ja lihankasvattajilta.

Perinteiset ruoat ja niiden valmistelustavat ovat yhä arvossa Maltalla. Kuva: William Attard McCarthy.

Oma kokonaisuutensa on Taste Histroy -projekti, jonka tarkoituksena on etsiä vanhoja reseptejä sekä palata entisaikain makuihin ja ruoan valmistustapoihin. Hankkeen myötä on jo syntynyt teematapahtumia, ravintolamenuita ja kirjoitettu keittokirjoja.

Maltalaiset ovat ylpeitä merenelävien ohella lampaanmaidosta valmistetuista juustoistaan, viineistään, hedelmistään ja vihanneksistaan. Maltan kansallisruokina pidetään muun muassa jänispataa (stuffad tal-fenek) ja paikallista avonaisessa puu-uunissa paistettua leipää.

Myös monet keitot, kuten vihannespohjaiset kusksu ja soppa tal-armla sekä valkosipulilla ja yrteillä maustettu aljotta, ovat suosittuja arkiruokia.

Kestävä matkailu nähdään Maltalla yhtenä merkittävimmistä tulevaisuuden kilpailuvalteista, joka tuo paikallisille asukkaille työtä ja toimeentuloa. Se näkyy myös palvelujen tasossa ja laadussa, mitä myös vieraat arvostavat.

Malta on monille unelmien lomakohde kulttuurihistoriansa, ruoan ja Välimeren ilmaston vuoksi.
Artikkeli on toteutettu yhdessä Maltan valtion matkailutoimiston Malta Tourism Authorityn ja Toptasten kanssa.

Kuvat; VievingMalta.com

 

CategoriesMatkalla

Facebook Comments