A

Arktinen Inari-Saariselkä on kestävän matkailun edelläkävijä Suomessa

Matkailu Lappiin on kasvanut ennätysvauhtia viime vuosina. Pohjois-Lappi on ainutlaatuinen alue, jossa kestävä matkailu ja vastuullisesti tuotetut palvelut perustuvat arktisen luonnon ominaispiirteisiin, saamelaiskulttuuriin ja ihmisten hyvinvointiin.

Inari-Saariselkä-matkailualue rakentuu arktisesta luonnosta ja saamelaiskulttuurista voimansa ammentavin palveluihin. Matkailualueeseen kuuluu Suomen kaksi suurinta kansallispuistoa. Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistot sekä luonnonpuistojen ja tunturialueiden valtaisat erämaat kutsuvat luokseen kaikenikäisiä jokaisena vuodenaikana.

Matkailu on Pohjois-Lapin tärkein elinkeino, joka luo pohjan taloudelliselle kestävälle kehitykselle. Inari on alueen kasvukunta, jonka asukasmäärä lisääntyy vuosi vuodelta. Luonto- ja kulttuurimatkailun vahvistaminen on yksi kunnan elinvoimaohjelman kärkiteemoista.

Hyvinvointiin liittyvät tekijät nousevat esille Pohjois-Lapin matkailun palvelurakenteessa. Kun ympäristö, paikalliset ihmiset ja yritykset voivat hyvin, palveluja käyttävät matkailijat tuntevat olevansa tervetulleita sekä saavansa rahoilleen ja odotuksilleen vastinetta.

Saamelaiset ovat EU:n alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamenpuvulla ja omalla kielellä on suuri merkitys saamelaisten kulttuurissa. Perinteiset elinkeinot, kuten, poronhoito, kalastus ja metsästys, ovat vahvasti sidoksissa luontoon.

Saamelaisten kulttuuriin voi tutustua Saamelaismuseo & Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa, kulttuurikeskus Sajoksessa ja Neidenin kolttasaamelaismuseossa. Poromiesten työtä ja arkea pääsee seuraamaan ohjelmapalveluyrittäjien järjestämillä retkillä.

”Korostamme Inari-Saariselkä-alueen kestävässä matkailussa paikallisen kulttuurin mukanaan tuomia voimavaroja. Vaalimme arvokasta saamelaista perintöä, joka on ainutlaatuista koko maailmassa”, perustelee Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja Marja Kumpuniemi.

Matkailussa korostuvat aitous, ainutlaatuisuus ja palvelujen korkea laatu.

Koko Pohjois-Lapin matkailun kehittämisen periaatteena on herkän, arktisen ja vahvasti kulttuurisidonnaisen ympäristön säilyttäminen tuleville sukupolville.

Sadat tuhannet ihmiset saapuvat vuosittain Lappiin ihastelemaan revontulia. Suomessa revontulia havaitaan eniten juuri Pohjois-Lapissa. Revontulikausi alkaa syksyllä ja kestää myöhäiseen talveen saakka.

”Revontulen näkeminen ensimmäistä kertaa on vieraillemme valtaisia kokemus. Tämän mahtavan luonnonilmiön seuraamiseen perustuvat monet alueemme palveluista”, Kumpuniemi kertoo.

Revontulet kutsuvat Lappiin tuhansia turisteja vuosittain. Kuva: Jouni Männistö.

Luonnon raaka-aineet ovat lappilaisen keittiön rikkaus. Marjat kypsyvät aromikkaiksi kirkkaina kesäöinä. Kalat kasvavat kirkkaissa tunturivesissä. Paikallinen herkku, poronliha, on vähärasvaista ja sisältää runsaasti hyödyllisiä ravintoaineita

”Lähiruoka on meille täällä elämäntapa. Aidot lappilaiset ateriat valmistetaan perinteitä kunnioittaen ja pohjoisen makuja vaalien. Tähän puhdas luontomme tarjoaa valtavat puitteet ja mahdollisuudet”, Kumpuniemi sanoo.

Inari-Saariselkä Matkailu on ottanut kestävän matkailun keskeiseksi painopisteekseen. Matkailuyrityksille jaetaan ymmärrystä ja tietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista sekä kannustetaan kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalleihin.

”Paikallisten yritysten ja ihmisten sitouttaminen yhteisen kestävän matkailun toteuttamiseen tuo mukanaan myös työllisyyttä ja luo sosiaalista hyvinvointia, mikä on samalla taloudellisen kestävän kehityksen perusta”, Kumpuniemi pohtii.

Porotalous on yhä tärkeä elinkeino lappilaisille.

Pohjoisen Lapin suosituin matkailukohde on Saariselkä. Inarin kylä ja Utsjoki lähellä Norjan rajaa ovat kasvattaneet sen rinnalla eniten matkailijoiden kiinnostusta.

Kestävän kehityksen hankkeista Kumpuniemi nostaa esille Inarijärven Helmet ja Välkky-hankkeet. Inarijärvelle ollaan tekemässä kestävän matkailun toimintamallia paikallisten yrittäjien, asukkaiden, matkailijoiden ja muiden vierailijoiden kanssa yhteistyönä.

Välkky-hanke pyrkii edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkailussa. Välkyssä painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat.

Pohjoisin Lappi on lähempänä kuin osaamme ajatellakaan. Ivaloon pääsee lentäen Helsingistä reilussa puolessatoista tunnissa. Junalla matka taittuu Rovaniemelle asti ja sieltä edelleen yhteysbussilla Saariselälle. Autojunaan voi ottaa mukaan oman auton ja jatkaa edelleen kohti Pohjois-Lappia.

Ivalossa on Suomen pohjoisin lentoasema, jonka uusittu Lapinhelmi-terminaali tarjoaa vieraille ensimmäisen elämyksen. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti myös lentoaseman palvelut on rakennettu ympäristöä säästäviksi.

Kestävän matkailun kannalta tärkeintä ovat kuitenkin luonnonrauha ja sen tuomat elämykset. Inari-Saariselkä on ainutlaatuinen ja vetovoimainen kohde alkuperäisen luonnon aktiviteetteja ja hiljaisuutta kaipaaville matkailijoille.

Pohjoisimmasta Suomesta löytyy vastuullisuuden ja kestävän matkailun aito Lappi.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n ja Toptasten kanssa.

Kuvat: Inari-Saariselkä Matkailu Oy. Pääkuvassa Muotkatunturit. 

CategoriesMatkalla Ruoka

Facebook Comments