V

Verottaja poisti Bryggeri Helsingiltä ja Lammin Sahdilta pienpanimoiden veroedun – Pekka Kääriäinen pitää verohallinnon toimintaa mielivaltaisena

Bryggeri Helsinki ja Lammin Sahti ovat menettäneet verottajan päätöksellä toistaiseksi pienpanimoiden veroedut. Ravintola- ja panimoyrittäjä Pekka Kääriäisen mielestä verottaja on ryhtynyt tulkitsemaan mielivaltaisesti yritysten keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Verottaja on lopettanut Lammin Sahdille ja Bryggeri Helsingille myönnetyt lakisääteiset huojennukset valmisteveroista. Lain mukaan enintään 500 000 litraa olutta valmistava panimo saa valmisteveroista 50 prosentin alennuksen.

Nyt tämä etu on postettu panimoilta siitä syystä, että Lammin Sahti Oy omistaa vajaan 10 prosentin osuuden ravintolapanimo Bryggeri Helsingin taustayhtiöstä Rakuuna Olut Oy:stä.

Bryggeri Helsingille lankeavat jatkossa maksettaviksi yli 100 000 euron vuotuiset ylimääräiset verot.

Lammin Sahdille päätös merkitsee kymmenien tuhansien lisäveroja vuositasolla. Lisäksi Lammin Sahti joutuu maksamaan 0,51 euron haittaveron litraa kohti jokaiselta alle 5 litran myyntipakkaukselta.

Suomen tunnetuin pienpanimoyrittäjä Pekka Kääriäinen on tyrmistynyt verottajan päätöksestä tulkita yritysten keskinäistä riippumattomuutta Suomessa.

Pekka Kääriäinen on tyrmistynyt verohallinnon päätöksestä tulkita omalla tavallaan yritysten keskinäisiä riippuvuussuhteita. Kuva: Heikki Kähkönen

Kääriäinen on saanut verotuspäätöksen, jonka mukaan jo alle 10 prosentin omistusosuus toisesta yrityksestä luo oikeudellisen ja taloudellisen riippuvuussuhteen, vaikka esimerkiksi EU:n yritystukien ohjeistuksessa riippuvuuden rajaksi on määritelty yli 25 prosentin osuus.

”Pidän verottajan tulkintaa täysin mielivaltaisena. EU:n määrittelemää osakkeiden enintään 25 prosentin riippumattomuusrajaa noudattavat omissa tukipäätöksissään mm. Finnvera, Tekes ja Business Finland. Verottaja vetää päätöksellään omavaltaisesti mutkat suoriksi tulkitsemalla, että jo alle 10 prosentin osuus luo yrityksille riippuvuussuhteen”, Kääriäinen puhisee.

Verohallinto toteaa 28.6. tekemässän päätöksessä, että Lammin Sahdin pitää luopua kokonaan Rakuuna Olut Oy:n omistuksesta, jotta oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus toteutuisi.

”Olen jo aiemmin keväällä tämän lain tulkinnan takia luopunut kokonaan Lammin Sahdin osakkuudesta ja jo vuosia sitten kaikista hallinnollisista tehtävistä yhtiössä. Olen yrittänyt asiaa jo useamman kerran ennakkoon tiedustella verohallinnolta, mutta vastaus on aina ollut, etteivät he voi minua neuvoa, vaan meidän tulee hakea kaikkeen ennakkoratkaisupäätös”, Kääriäinen selvittää

verottajan päätös pakottaa Lammin sahdin   myymään pienen osuutensa Bryggeri Helsingistä.

Kääriäisen mukaan ennakkoratkaisun hakeminen kestää aina kuukausia ja johtaa näemmä hänen kohdallaan aina uusiin hakemuksiin ja valituksiin hallinto-oikeuteen. Toiveista huolimatta verottaja ei ole antanut ohjetta, miten yrittäjän pitäisi toimia.

Kääriäisellä on meneillään myös valitus Helsingin hallinto-oikeudessa samasta asiasta vuosilta 2013-15. Verottaja lähtee nyt ennakoimaan tuotakin päätöstä, vaikka sen käsittely on kesken.

Pekka Kääriäinen on jo joutunut lopettamaan sahdinteon omassa firmassa.. Kuva: Heikki Kähkönen

”Saimme päätöksen verottajalta viime viikolla. Yllätyksenä huomasimme, että se oli astunut voimaan jo kuluvan heinäkuun alusta. Meille ei edes annettu mahdollisuutta muuttaa tilannetta. Tämä ei todellakaan ole hyvää hallintotapaa. Ei näin ennakoimattomassa ympäristössä ole mahdollista harjoittaa yritystoimintaa.” Kääriäinen huokaa.

Lammin Sahdin vajaa 10 prosentin omistus Rakuuna Oluesta tulee nyt myyntiin, vaikka Verohallinnon päätöksestä tullaan valittamaan hallinto-oikeuteen.

”Näin verottaja pakottaa Lammin Sahdin luopumaan pitkäaikaisesta sijoituksestaan Rakuuna Olueen. Omistaminenkin on näemmä kiellettyä Suomessa” toteaa Lammin Sahdin hallituksen puheenjohtaja ja Pekan poika Antti Kääriäinen.

Verottaja ei ota huomioon muiden viranomaisten päätöksiä ja tulkintoja.

Uuden alkoholilain perusteella enintään puoli miljoonaa litraa olutta valmistavat pienpanimot saivat oikeuden myydä maksimissaan 12-prosenttisia oluita suoraan valmistuspaikalta. Lain mukaan luvan saaneen panimon pitää olla oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista alkoholin valmistajista, kuten verolaissakin.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tulkinnut, että Lammin Sahdilla ja Bryggeri Helsingillä ei ole riippuvuussuhdetta, joten Bryggeri voi tällä hetkellä myydä valmistamiaan vahvoja oluita suoraan asiakkaille.

Bryggeri Helsinki joutuu muulla toiminnalla ja tiukalla taloudenpidolla paikkaamaan vuotuisen yli 100 000 euron veroedun poistumisen. Kuva: Heikki Kähkönen.

Verottajan mukaan sitä eivät kuitenkaan sido muiden viranomaisten tulkinnat ja näkemykset riippuvuuden syntymisestä, vaan verohallinto tekee päätöksensä niin kuin virkamiehiä huvittaa.

”Ihmettelen, kuinka verottaja voi päätöksillään asettua eduskunnan säätämien lakien, lain hengen ja sen tarkoituksen yläpuolelle. Verohallinto kävelee päätöksenteossaan kylmästi alkoholilakia valvovien lupaviranomaisten Valviran tai AVI:n yli. Myöskään EU:n linjauksilla ei ole mitään merkitystä silloin kun kyse on valmisteveroista ja verottajan edusta”, Pekka Kääriäinen sanoo.

Verohallinnon päätöksen ovat allekirjoittaneet valvontapäällikkö Saija Taipale ja ylitarkastaja Seppo Raitolahti.

Facebook Comments