J

Juomayhtiöiden kyselytutkimus: Alkoholilain muutos askel oikeaan suuntaan

Suurin osa suomalaisista pitää alkoholilain muutosta askeleena oikeaan suuntaan. Altian ja Pernod Ricard Finlandin kyselytutkimuksen perusteella suurin osa suomalaisista pitää itseään vastuullisina alkoholin käyttäjinä.

Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) Altian ja Pernod Ricard Finlandin tilaaman tutkimuksen vastaajista kertoi, että alkoholilain muutos ei juuri näy suomalaisten arjessa. Ja liki sama määrä (65 %) vastaajista piti uutta alkoholilakia askeleena oikeaan suuntaan.

Yli puolet (55 %) arvioi, ettei ole suuremmin muuttanut omaa käytöstään, vaikka uusi laki sallii esimerkiksi hieman aiempaa väkevämpien juomien ostamisen kaupoista, ravintoloiden happy hour -tarjoukset ja entistä pidemmät aukioloajat ravintoloissa ja Alkoissa.

Yli neljä viidesosaa vastaajista (84 %) piti itseään vastuullisina alkoholin käyttäjinä. Tärkeimpänä keinona suomalaisen juomakulttuurin kehittämiseksi vastuullisemmaksi vastaajat pitivät vanhempien esimerkkiä.

Toiseksi tärkein keino oli alkoholilainsäädännön purkaminen, ja kolmanneksi tärkeimmäksi arvioitiin pitkään jatkuneen terveystrendin vaikutus. Vähiten vastaajat luottivat keinoina mainonnan ja saatavuuden rajoittamista sekä verojen ja hintojen korotuksia.

Taulukko. YouGov Finland.

Altian ja Pernod Ricard Finlandin tilaaman kysely toteutti YouGov Finland kuluttajapaneelissaan 25.-28. toukokuuta. Tutkimuksen kohderyhmä olivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lopullinen vastaajamäärä oli 2007 henkilöä.

CategoriesYleinen

Facebook Comments