A

Alkoholilakia valvova viranomainen esittää viinan mainontakiellon lieventämistä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen haluaa väkevien juomien mainontakieltoon tuntuvia lievennyksiä. Karhusen mielestä väkevien mainonta voisi olla sallittua samoin edellytyksin kuin mietojenkin. Myös tulkinnanvaraiset somesäännökset pitäisi poistaa laista.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli keskiviikkona eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana alkoholilainsäädännön uudistamisesta. Valiokunnalle jättämässään lausunnossa AVI kiinnitti huomiota normien purkamiseen ja harmaan talouden torjuntaan.
AVI pitää luopumista anniskelulupien jaottelusta A- B- tai C-lupiin hyvänä asiana. Vastaavan hoitajan pätevyysvaatimusten keventäminen on viraston mielestä myös perusteltua. Lisäksi anniskelualueisiin liittyvien rajoitusten purkaminen helpottaa elinkeinotoimintaa ja viranomaisvalvontaa.

Avijohtaja haluaisi purkaa alkoholin mainontaa koskevia lainkohtia.

Viraston ylijohtaja Minna Karhunen kirjoittaa Facebookissa Avijohtaja-palstallaan, että eduskunnassa käsittelyssä olevassa alkoholilain uudistuksessa norminpurkua olisi voitu viedä pidemmälle muuttamalla alkoholimainontaan liittyviä säädöksiä.

Avijohtaja Minna Karhunen. Kuvakaappaus Facebookista.

Väkevien juomien mainonta tulisi sallia samoin ehdoin kuin mietojenkin.
”Väkevien alkoholijuomien myynti vähenee tasaisesti, eikä perusteita ole erotella juomatyyppejä markkinoinnin osalta. Muutos olisi myös linjassa siihen, että uudistuksen yhteydessä anniskelulupatyyppien erottelusta luovutaan”, Karhunen perustelee.
Lain mukaan yli 22-prosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kokonaan kielletty. Sallittua se on vain erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa, kuten ravintoloissa ja Alkossa.

Sosiaalisen median valvonta aiheuttaa viranomaisille harmaita hiuksia ja teettää ylimääräistä työtä.

Eduskunta kiristi alkoholijuomien mainontaa koskevia säännöksiä vuoden 2015 alusta. Alkoholilaissa mainontakielto ulotettiin koskemaan myös tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa. Lisäksi juomien valmistajat, maahantuojat tai ravintolat eivät voi järjestää pelejä, arpajaisia tai kilpailuja, joissa on palkintona alkoholijuomia.

Kuva: Pixabay.

Valvira vastaa alkoholin mainonnan, myynnin ja anniskelusta valvonnasta valtakunnallisesti ja AVI aluetasolla. Nyt AVI:lla on tullut mitta täyteen. Viranomaisilla ei riitä aikaa roikkua sosiaalisessa mediassa vahtimassa siellä käytäviä keskusteluja ja sisältöjen jakamisia.
”Esitimme  somesäännöksen poistamista tulkinnallisuutensa sekä hankalan valvottavuutensa vuoksi. Mielestämme alkoholimainontaan liittyvät arpajaiset, kilpailut ja pelit voitaisiin myös sallia anniskelupaikoissa, joissa ikäraja on 18-vuotta”, Karhunen perustelee.
Etelä-Suomen AVI:n lausunto saattaa kaikua kuuroille korville. Nimittäin alkoholimainontaa koskevien säännösten purkaminen eli lain 32 §:n muuttaminen ei ole mukana STM:n valmistelemassa hallituksen esityksessä uudesta alkoholilaista.

CategoriesYleinen

Facebook Comments