V

Veromätkyt pakottivat pienpanimot sulautumaan yhteen – Tulli vaatii yli miljoonan jälkiveroja

Kaksi suomalaisen piepanimotoiminnan pioneeria, Saimaan Juomatehdas ja Malmgårdin Panimo, ovat sulautuneet yhteen. Yritykset toimivat nyt osana vasta perustettua MBH Breweries Oy:tä. Tulli vaatii molemmilta panimoilta yhteensä yli miljoonan euron verosaatavia.

Saimaan Juomatehtaan panimo toimii Mikkelissä. Kuva: Heikki Kähkönen.
Saimaan Juomatehtaan panimo toimii Mikkelissä. Kuva: Heikki Kähkönen.

Saimaan Juomatehtaan ja Malmgårdin Panimon kiistassa Tullin kanssa on kyse pienpanimoiden oikeudesta alkoholilaissa määriteltyihin verohuojennuksiin, jotka myönnetään toisistaan riippumattomille pienpanimoille.
Yritykset kertovat lähettämässään tiedotteessa, että pienille panimoille verohuojennuksen saaminen on käytännössä välttämätöntä, koska niiden oluenvalmistus tulee kustannuksiltaan kalliimmaksi kuin isoissa panimoissa.
Samanlaiseen kiistaan liittyvät keskiviikkona julkisuuteen tulleet Lammin Sahti ja Bryggeri Helsinki sekä turkulaiset Panimoravintola Koulu ja Kaskenmäen Panimo. Viiden Tähden saamien tietojen mukaan Tulli vaatii kuudelta panimolta noin kaksi miljoonaa euroa takautuvasti maksuun pantuina veroina.

Hartwallin suvun sijoitusyhtiö panimoiden taustalla.

Saimaan Juomatehdas neuvotteli kaksi vuotta sitten K. Hartwall Invest Oy:n kanssa osakeannista, joka turvaisi Saimaan Juomatehtaan kasvumahdollisuudet. Hartwallin suvun sijoitusyhtiö K. Hartwall Invest on ollut yhtenä omistajana Malmgårdin Panimossa sen perustamisvuodesta 2009 lähtien.
”Näin ollen yritykset halusivat ennalta varmistaa, ettei yhden omistajan omistus kahdessa pienpanimossa vaaranna pienpanimoille alkoholilaissa määriteltyä verohuojennusta”, panimot tähdentävät.

Malmgårdin Panimo sijaitsee Loviisan Pernajassa. Kuvassa panimomestari Tuomas Markkula. Kuva: Heikki kähkönen.
Malmgårdin Panimo sijaitsee Loviisan Pernajassa. Kuvassa panimomestari Tuomas Markkula. Kuva: Heikki kähkönen.

Yhtiöt saivat sekä valtiovarainministeriöltä että Tullilta neuvon, jonka mukaan kaksi pienpanimoa lasketaan alkoholiverotuksessa yhdeksi kokonaisuudeksi, jos ne katsotaan riippuvaisiksi toisistaan. Tämä tarkoittaa, että tuotantomäärät lasketaan yhteen ja pienpanimoiden verohuojennus myönnetään yhteenlasketun valmistusmäärän perusteella.
Valtiovarainministeriön ja Tullin vahvistettua kantansa K. Hartwall Investin tytäryhtiö Micro Beverage Holding Oy Ab tuli huhtikuussa 2015 Saimaan Juomatehtaan vähemmistöomistajaksi ja kasvun mahdollistajaksi.
Saimaan Juomatehdas ja Malmgårdin Panimo hakivat sen jälkeen Tullilta ennakkoratkaisua, milloin kaksi pienpanimoa katsotaan riippuvaisiksi toisistaan. Tullin mielestä panimoyhtiöt olivat yhteisen vähemmistöomistajan takia riippuvaisia toisistaan. Samalla Tulli ilmoitti, että riippuvaisuuden takia panimot eivät olisi lainkaan oikeutettuja minkäänlaiseen verohuojennukseen vuosilta 2015 ja 2016.

”Lain tulkinta jälkikäteen vaarantaa useita työpaikkoja.”

Panimot kertovat, että Tullin tulkinta verohuojennuksesta oli vastakkainen siihen tietoon nähden, jonka yritykset saivat valtiovarainministeriöltä ja Tullilta itseltään ja johon ne olivat luottaneet. Verohuojennuksen poistaminen tarkoittaa yhtiöille raskaita tappiota.
”Asiaa puidaan nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kyseessä on koko alalle tärkeä ennakkopäätös, joka tulee vaikuttamaan pienpanimoiden tulevaisuuden näkymiin sekä suomalaisen pienpanimoalan kilpailukykyyn myös kansainvälisesti”, yritykset sanovat.
Panimot ja niiden omistajat pitävät käsittämättömänä, että Tulli muuttaa laintulkintaansa oman virkamiehensä antamaan ja lain velvoittamaan neuvontaan nähden sekä siten vaarantaa lukuisien kasvavien ja työpaikkoja luovien yritysten liiketoimintamahdollisuudet.

Yritysfuusio turvaa panimoiden tulevaisuuden Mikkelissä ja Malmgårdissa.

”Lain tulkinnan selventäminen on koko pienpanimoalalle elintärkeä kysymys, joten olemme vastuullisina omistajina sitoutuneet ajamaan asiaa loppuun asti ja samanaikaisesti turvaamaan pienpanimoiden liiketoiminnan”, K. Hartwall Investin toimitusjohtaja Niclas Diesen toteaa.
Saimaan Juomatehdas ja Malmgårdin Panimo sulautuivat vuodenvaihteessa yhdeksi osakeyhtiöksi. Yhidstymisen jälkeen Saimaan Juomatehtaan tuotteet valmistetaan edelleen Mikkelissä ja Malmgårdin Panimon tuotteet Loviisassa.
”Sulautumisella haemme synergiaetuja varsinkin hallinnollisella puolella, jotta pystymme jatkossa panostamaan entistä enemmän parhaiden oluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Yhtenä sulautumisen tuomana synergiaetuna on verohuojennusoikeuden varmistaminen tuotteillemme”, MBH Breweries Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laukkanen selventää.

Facebook Comments