S

Suomen Olutseura etsii OlutPOSTI-lehdelle kustantajaa

Suomen Olutseura aikoo luopua OlutPOSTI-lehden julkaisemisesta. Yhdistys etsii OlutPOSTIlle seuran ulkopuolista kustantajaa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Suomen Olutseura on julkaissut OlutPOSTI-lehteä vuodesta 2001. Oluiden maailmasta kertovan aikakauslehden päätoimittaja on Mariaana Nelimarkka. Lehdellä on myös oma verkkoversio OlutPOSTI.fi.
OlutPOSTIn levikki on noin 2500 kappaletta, kun vielä vuonna 2015 lehden jakelu oli 6000 kappaletta. Lehti lähetetään kaikille Suomen Olutseuran jäsenille ilmaisena jäsenetuna. Jäseniä yhdistyksessä on runsaat 900.
OlutPOSTI-lehti on tuottanut kustantajalleen viiden viime vuoden aikana yhteensä lähes 50 000 euroa tappiota. Lehden julkaisemista aiheutuneita kustannuksia on kompensoitu seuran jäsenmaksujen tuotoilla sekä ilmoitusmyynnillä.
Suomen Olutseura hakee ulkopuolista kumppania, joka vastaisi lehden kustantamisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta. Seura toivoo yhteistyökumppanilta paperilehden  aktiivista kehittämistä sekä noin viiden vuoden pituista sopimusta. Edellytyksenä on myös, että kotiin kannettu paperilehti säilyy seuran jäsenetuna.

CategoriesOlut

Facebook Comments