R

Ravintolayrittäjä paikkaa usein itse sairauslomat

Ravintoloiden sairauspoissaoloihin on vaikea löytää sijaisia. Usein lyhyet poissaolot hoidetaan vajaalla miehityksellä. Yrittäjät hoitavat sairastuneen työt yleensä itse omien toimiensa ohessa. Tämä käy ilmi TTS Työtehoseuran Ravintola-alan työhyvinvointi tuottamaan -hankkeen väliraportista.
copy-of-kylakapakoitsija-3Ravintolat käyttävät mieluusti tuttuja sijaisia ja arastelevat uusien palkkaamista. Uusia henkilöitä ei ehditä perehdyttää tai kielimuuri haittaa työntekoa. Myönteistä on, että paikoin henkilöstö on niin sitoutunutta, ettei yrittäjää jätetä pulaan ja ylimääräinen työ urakoidaan talkoilla.
Haastattelujen mukaan yrittäjät kaipaavat valmennusta erityisesti oman ajankäyttönsä suunnitteluun ja töiden organisointiin. Kehittämistyö jää usein kiireen takia taka-alalle.
”Pienissä yrityksissä koetaan hyväksi, että esimies on lähellä, palautetta annetaan ja saadaan reilusti, kehitysideoita kuunnellaan ja tieto kulkee mutkattomasti. Haittapuolena mainittiin työvuoroissa yksin työskentelyyn liittyvät riskit ja järjestelmän haavoittuvuus sairauspoissaolojen takia”, sanoo tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.
Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa perehdytään ravintolatyön johtamisen ja työnteon käytäntöihin ja kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja työtehtävien suorittamista.
Hankkeesta lisää Työtehoseuran verkkosivuilla.

CategoriesRavintolat

Facebook Comments