P

PAM seksuaalisesta häirinnästä: Työpaikoilla luotava yhteiset pelisäännöt, häirikölle tarvittaessa potkut

PAM haluaa kaikille ravintolatyöpaikoille yhdessä sovittavat pelisäännöt seksuaalisen häirinnän ja työpaikkakiusaamisen estämiseksi.
Palvelualojen ammattiliitto PAM toteutti vuonna 2015 kyselyn palvelualojen työntekijöiden työssään kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä. Selvityksen mukaan joka kymmenes ravintolatyöntekijä kokee häirintää työkavereiden taholta. Asiakkaiden häirintää oli saanut kokea peräti lähes joka toinen (48 %).
Yleisimmin häirinnän kohteiksi joutuvat nuoret työntekijät sekä tarjoilu- ja baarihenkilökunta, ja naiset miehiä todennäköisemmin. Kyselyssä baarityöntekijöistä jopa 82 prosenttia ja tarjoilijoista 61 prosenttia kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän uhriksi.
Kokoaikaisessa ja epävarmassa työsuhteessa olevien välillä on huomattavia eroja. Nollatuntisopimuksella olevista tai tarvittaessa töihin kutsuttavista 52 prosenttia kertoi joutuneensa häirinnän kohteeksi asiakkaiden taholta. Työtovereidensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi heistä oli joutunut lähes joka kolmas.

PAM haluaa, että työpaikoilla luodaan yhteiset pelisäännöt, joita koko henkilökunta myös noudattaa. Kuva: Pixabay

Työntekijät eivät aina ilmoita häirintätapauksista esimiehilleen. Joissakin tapauksissa esimies voi olla myös häirinnän tekijänä. PAM vaatii, että työpaikoilla tulisi laatia koko henkilökuntaa koskevat yhteiset säännöt, joissa tuomitaan kaikenlainen kiusaaminen ja häirintä.
”Pelisäännöissä sovitaan, miten häirintätapauksissa toimitaan työpaikalla ja määritellään, mikä on häirintää. Työnantajalla on velvollisuus heti tiedon saatuaan puuttua häirintään. Jos ei puutu, voidaan katsoa työnantajan syrjivän työntekijää. Häiritsijälle voidaan antaa varoitus tai jopa irtisanoa, jos käytös ei muutu”, PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta perustelee.
Virta kertoo, että ahdistelua ja häirintää on pidetty esillä PAMin viestinnässä ja koulutuksissa. Liitto aikoo jatkaa #notonthemenu-kampanjaansa painattamalla vuoden 2015 tutkimuksesta esitteen. Liiton harras toive on, että tilanne työpaikoilla näillä keinoin parantuisi.
”Myös tasa-arvosuunnitelman merkitystä on korostettu. Suunnitelmaan kuuluvassa selvityksessä voidaan kysyä myös häirinnästä. Jos sellaista esiintyy, on ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän kitkemiseksi. Tasa-arvosuunnitelma on lakisääteinen kaikilla yli 30 työntekijän työpaikoilla”, Virta muistuttaa.
Alan työehtosopimuksessa on erillinen pykälä työhyvinvoinnin edistämisestä. Se sisältää myös häirinnän työpaikoilla.
Pohjoismaiset horeca-alojen työntekijät muistuttavat kampanjassaan, että he eivät osa menuuta. Kuva: PAM.

CategoriesRavintolat

Facebook Comments