M

Maahanmuuttajien toimeentulovaatimus sulkee etnisiä ravintoloita

Euroopassa yleistyneet maahanmuuttoa rajoittavat toimeentulovaatimukset aiheuttavat jo toimiville etnisille ravintoloille työvoimapulaa. Britanniassa on suljettu viimeisen puolentoista vuoden aikana n. 800 aasialaisravintolaa ja viikkovauhti on 10–15 ravintolaa. Suomen tilanteesta ei ole lukuja, mutta tulorajavaatimus on suhteutettu Britannian kanssa.
Englannin etnisten ravintoloiden tilanne kärjistyy kahta kautta: maahanmuuttoa rajoittavaksi viestiksi tarkoitettu 29 570 punnan (37 152 euroa) vuotuinen toimeentulovaatimus estää etnisten keittiöiden ruokakulttuurin hallitsevien ammattitaitoisten ihmisten maahanmuuton, koska ravintoloilla ei ole varaa maksaa vaatimuksen mukaista palkkaa. Toinen syy ongelmiin on se, että kantaväestö ei hakeudu töihin etnisiin ravintoloihin. Kuitenkin Briteissä esimerkiksi kokkitarve vuoteen 2020 mennessä on arviolta 11 000 uutta henkilöä. Samanlaisesta tilanteesta on raportoitu mm. Ranskassa.

Kantaväestö ei halua töihin etnisiin ravintoloihin

Britannia järjestää 23. kesäkuuta kansanäänestyksen EU-jäsenyyden jatkamisesta. Irtautumisesta käytetään termiä Brexit. Molemmat suuret, etnisiä ravintoloita edustavat edunvalvontajärjestöt: Asian Catering Foundation ACF ja Bangladesh Caterer Association BCA, jotka edustavat yli 32 000 ravintolaa, kehottavat jäsenistöään äänestämään Englannin pysyttäytymisessä EU:ssa, koska irtautuminen todennäköisesti heikentäisi ulkomaalaisvastaisuuden ilmapiirissä etnisten ravintoloiden toimintamahdollisuuksia entisestään.
BCA on kaavaillut työvoimapulan mahdolliseksi ratkaisuksi EU:n itäisten jäsenmaiden kansalaisten halukkuutta tehdä töitä matalapalkka-aloilla kuten pienissä ravintoloissa, koska kantaväestöä ei tämä työ kiinnosta. Mutta silloin törmätään toiseen ongelmaan, koska eri ruokakulttuuria edustavalta edellytetään kuitenkin aasialaisen ruokakulttuurin ymmärtämistä, joka vaatii koulutusjärjestelmien synnyttämistä.

Suomessa rakenteellisesti sama tilanne

Suomen tilanne on arvattavasti samansuuntainen etnisten ravintoloiden osalta, sillä samat rakenteelliset  – Suomen vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta alentavat, rajoittavat vaatimukset koskevat maahanmuuttoa ja perheiden yhdistämistä tai perheen muuton edellytyksiä.
Suomessa EU:n ulkopuolelta tulevan maahanmuuttajan oleskelu- ja työluvan saamisen minimitoimeentulovaatimus on 1 700 euron nettotulot eli 2225 euron bruttotulot, jos aikoo tuoda puolison ulkomailta. Perheen yhdistäjän, jolla on vaimo ja kaksi lasta, pitää tienata 2 200 euron nettotulot kuukaudessa. Bruttotulojen pitäisi siten olla 3 155 euroa kuukaudessa.
PAM:in minimipalkkataulukon mukaan kokin tai salityöntekijän palkka on 1300–1400 euroa kuukaudessa, joten juopa on todellinen. Ei onnistu palkkataulukon perusteella hotelli- tai ravintolajohtajaltakaan, jonka ansiot ovat 3720 euroa. Vaatimus ei koske kantaväestöä.
Käytännössä tämä tarkoittaa lisää ilmiöitä, joista luemme uutisia kuten ihmiskauppaa, laittomia maahantuloja, alipalkkausta, ylipitkiä työpäiviä seitsemänä päivänä viikossa, kieliongelmia, harmaata taloutta jne.
Kuten yleensäkin, todellisuudelle vieraat hallinnolliset päätökset ja kiristykset toisaalla, luovat uusia ongelmia toisaalla.
Teksti ja kuva: Eeropekka Rislakki

CategoriesMatkalla

Facebook Comments