L

Lausuntoyhteenveto valmis – Alkoholilain luonnoksessa runsaasti parannettavaa

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi yhteenvedon alkoholilain kokonaisuudistuksesta annetuista lausunnoista. Lausuntoja saapui maaliskuun alkuun mennessä yhteensä 130.
Myös kansalaiset sanoivat painavan sanansa lakiehdotuksesta. Kansalaispalaute koski erityisesti alkoholin verkkokauppaa.

Turhaa sääntelyä on purettava!

”Eniten kommentteja on esitetty sääntelyn purkamiseen liittyviin pykäliin, joiden mahdollisia vaikutuksia lausunnonantajat pitävät joko tavoiteltavina tai ei-toivottuina”, STM:stä kerrotaan.
Kielteiset arviot liittyvät vähittäismyynnin ja anniskelun sääntelyn väljentämiseen ja sitä seuraavaan huoleen kansanterveyden ja turvallisuuden heikkenemisestä.
Myönteisenä lakiuudistuksessa pidetään sääntelyn selkiyttämistä ja vanhentuneen sääntelyn purkua.

Osa lakiluonnoksesta muuttuu vielä matkalla eduskuntaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) lakiesitystä tarvittaessa muutetaan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Erityisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen pyritään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti.
Maalis-huhtikuun aikana lainsäädännön arviointineuvosto saa lakiluonnoksen arvioitavakseen. Arviointineuvoston käsittely vie arviolta neljä viikkoa.
Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain on ollut käynnissä alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Nämä arvioinnit saapuvat STM:ään lähiviikkoina.
Lakia valmisteleva STM:n hallintoneuvos Ismo Tuominen kertoi Viidelle Tähdelle maanantaina, että hallituksen esitys alkoholilaista annetaan eduskunnalle 18. toukokuuta. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana. Aikaisintaan laki tulee voimaan vuoden 2018 alusta.
Lausuntoyhteenveto STM:n sivulla.

Facebook Comments