K

Kotimaisessa siipikarjassa ei ole salmonellaa ja antibiootteja

Suomalainen broileri ja kalkkuna eivät sisällä antiobioottijäämiä tai salmonellaa. Erot antibioottien käytössä ovat suuria EU:n-maiden välillä. Euroopan lääkeviraston raportin mukaan vähiten antibiootteja käytetään Pohjoismaissa.
Suomalaisen broilerintuotannon erikoisuudeksi on kehittynyt niin sanottu all-in-all-out-tuotantotapa, jossa kasvatuserien välillä kanalat tyhjennetään kuivikelannasta sekä pestään ja desinfioidaan ennen seuraavan lintuerän saapumista.

Kaikki salmonellatypit ovat kiellettyjä Suomessa.

”Eläimiä lääkitään ainoastaan tarpeeseen ja kohdennetulla lääkinnällä. Tällä vähennetään merkittävästi resistenttien, mahdollisesti ihmisiinkin siirtyvien bakteerikantojen syntymistä”,  Atrian broilerituotannon vastaava Harri Rosenberg kertoo.
Suomessa salmonellan esiintyvyys pidetään alle yhdessä prosentissa, mikä on kansainvälisesti harvinaista. Suomessa myös vastustetaan kaikkia salmonellatyyppejä eli noin 2000 eri kantaa, kun EU:ssa vaaditaan vain 2-5, ihmisille vaarallisimman, salmonellatyypin valvontaa.
Jokainen lihaerä tutkitaan ennen teurastusta, ja jos parvesta löytyy salmonellaa, koko erä tuhotaan. Myös kampylobakteerin esiintyvyys kotimaisessa siipikarjanlihassa on hyvin alhainen.
Teksti: Hanna Larjavaara
Lähteet:
Euroopan lääkeviraston raportti: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2015/10/WC500195687.pdf
Eläinten terveys ETT ry: www.ett.fi
Siipikarjaliitto: www.siipikarjaliitto.fi
Suomibroieri.fi: www.suomibroileri.fi

CategoriesYleinen

Facebook Comments