J

Jokainen kiinalainen turisti käyttää rahaa yli 1200 euroa Suomessa käydessään

Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa kasvoi yli viidenneksellä vuonna 2017. Eniten rahaa kävijää kohden käyttivät kiinalaiset, peräti yli 1200 euroa per turisti. Turisti nauttii Suomessa eniten puhtaasta luonnosta.
Ulkomaiset matkailijat tekivät viime vuonna ennätykselliset 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen ja käyttivät lähes 500 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat viime vuonna 4 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.
Rahaa Suomessa turistit käyttivät 2,6 miljardia euroa. Määrä on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eniten rahaa käyttävät venäläiset matkustajat, joita on turisteista myös lukumääräisesti eniten.
Matkailijaa kohden suurimman summan kuitenkin käyttivät kiinalaiset, peräti 1262 euroa henkeä kohti. Venäläisten kulutus jäi vajaaseen 250 euroon per kävijä. Keskimäärin matkailija käyttää Suomessa matkansa aikana 318 euroa.

Matkailuteollisuudella on iso potentiaali luoda Suomeen toimeentuloa ja hyvinvointia.

Ulkomaalaisten tekemät matkat kasvoivat kaikilla neljällä matkailun suuralueella Lapissa, pääkaupunkiseudulla, Järvi-Suomessa sekä rannikko- ja saaristoalueella. Suomessa vierailevat matkailijat ovat laajasti kiinnostuneita sekä suomalaisesta kaupunkikulttuurista että luontoon liittyvistä aktiviteeteista.
Matkailutoimialoilla työskentelee 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta eli yhteensä noin 140 000 henkilöä. Matkailu työllistää erityisesti nuoria. Työllistävin ala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailun työntekijöistä.
”Matkailu on työvoimavaltainen ala ja moni syrjäisempi seutu elää matkailusta. Suomen matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotisuutta, jota kehittämällä palvelutuotannon käyttöaste kasvaa ja riskit vähenevät”, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.
Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Grafiikka: Business Finlandin Visit Finland -yksikkö.

CategoriesMatkalla

Facebook Comments