H

Hampurilaisten laadussa vain vähän huomautettavaa pääkaupunkiseudulla

Mediumpaisto ei ole heikentänyt hampurilaisten laatua pääkaupunkiseudulla. Pihvit, majoneesit, kastikkeet ja kasvikset ovat pääsääntöisesti hyvälaatuisia. Suomalaista alkuperää on noin 60 prosenttia ravintoloiden käyttämistä hampurilaispihveistä.
Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus selvittivät hampurilaistäytteiden mikrobiologista  laatua pääkaupunkiseudulla.
Tutkituista näytteistä 80 prosentissa ei ollut huomautettavaa. Mikrobiologiselta laadultaan välttäviksi arvioitiin 15 prosenttia ja huonoiksi 5 prosenttia näytteistä. Kaikki mikrobiologiselta laadultaan huonoiksi arvioidut näytteet olivat hampurilaispihvejä.

Mediumpaistossa on mikrobiologisia riskejä

Selvityksen taustalla oli hampurilaisissa käytettävien jauhelihapihvien mediumpaiston yleistyminen. Projektissa selvitettiin hampurilaisissa käytettävien lihojen, majoneesien, kastikkeiden ja kasvisten käsittelyä ja lämpötilahallintaa.
Viranomaiset ottivat 109 näytettä 58:sta hampurilaisia valmistavasta ravintolasta. Lihoista 61 prosenttia oli alkuperältään suomalaista.

Kuva: Pixabay

Ulkomaiset lihat tulivat useista eri maista, kuten Irlannista, Saksasta ja Puolasta. Kuuden lihanäytteen osalta alkuperätietoa ei ollut saatavilla.
Tutkimuksen tekijöiden mukaan mediumpaistetuissa jauhelihapihveissä on olemassa mikrobiologinen riski.
”Elintarvikealan toimijoita ja ravintoloiden henkilökuntaa tulee ohjeistaa mediumpaistettuihin jauhelihapihveihin liittyvistä riskeistä ja korostaa ravintoloiden vastuuta elintarviketurvallisuudesta. Vastuuseen liittyy myös, kuinka asiakkaille kerrotaan mediumpaistetuista jauhelihapihveistä ja niiden mahdollisesti aiheuttamista riskeistä”, tutkimuksen yhteenvedossa todetaan.
Terhi Juppi, Kaisa Hemminki ja Tuija Raitanen: Hampurilaistäytteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2016

CategoriesRavintolat

Facebook Comments