E

Eduskunta hyväksyi alkoholilain kokonaisuudistuksen

Eduskunta on tänään hyväksynyt alkoholilain kokonaisuudistuksen ja alkoholiverojen korotukset. Aamupäivän täysistunnossa alkoholilain hyväksymisestä jouduttiin vielä äänestämään. Laki hyväksyttiin äänin 124-65.
Ennen voimaanastumista sekä alkoholilaki että alkoholiverojen korotusta koskevat lait vaativat vielä tasavallan presidentin hyväksynnän. Osa säännöksistä, kuten kaupan prosenttirajan nostaminen 4,7:stä 5,5 prosenttiin, on tarkoitus astua voimaan jo heti ensi vuoden alusta.
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää etämyyntiä koskevat säännökset ottaen huomioon unionin oikeuden vaatimukset sekä Korkeimman Oikeuden tuleva ratkaisu niin sanotussa Visnapuu-tapauksessa.

alkoholiasioista vastaava Ministeri Annika Saarikko kokoaa työryhmän selvittämään etämyyntiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevassa valmistelussa tulee EU-oikeudellisten reunaehtojen ohella ottaa huomioon erityisesti se, että etämyyntiä koskevat ratkaisut eivät saa vaarantaa laissa säädetyn vahvuusrajan ylittävien alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeuden säilyttämistä.

Lisäksi suomalaisen elinkeinoelämän yhdenvertaisuus ei saa vaarantua ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Valmistelussa tulee ottaa huomioon myös valmisteverojen sujuvalle perinnälle asetettavat vaatimukset.
Kansanedustaja Päivi Räsänen (ks.) esitti alkoholilain hyväksymisen yhteydessä hallitukselle epäluottamuslausetta. Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta äänin 107-81.

Facebook Comments