O

Oikeuskansleri tutkii kansanedustaja Mikko Kärnän kantelun STM:n hallitusneuvos Ismo Tuomisesta

Oikeuskanslerinvirasto on ryhtynyt tutkimaan kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) tekemän kantelun sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen Ismo Tuomisen toimista. Kärnä pyysi 4. syyskuuta poliisia, eduskunnan oikeusasiamiestä ja oikeuskansleria selvittämään, onko hallitusneuvos Tuominen rikkonut virkavelvollisuuksiaan antaessaan Suomen kansalle, kansan valitsemille kansanedustajille ja valtioneuvostolle väärää informaatiota liittyen alkoholin etämyyntiin.

Kantelussaan kansanedustaja Mikko Kärnä totesi, että  hallitusneuvos Ismo Tuominen ”on toistuvasti kirjoittamissaan muistioissa ja medialle antamissaan lausunnoissa todennut, että Suomen alkoholin etämyyntikielto ei ole EU-oikeuden vastainen”.

Kärnä ei usko, että Tuominen on edes neuvotellut asiasta henkilökohtaisesti komission kanssa, vaikka virkamies on antanut niin ymmärtää lehtihaastatteluissa. Kärnän mukaan Tuomisen ainoa peruste etämyyntikiellon EU-oikeudenmukaisuudesta on hänen itse itselleen lähettämä sähköposti neuvotteluista, joissa hän ei välttämättä ole edes ollut mukana.

”Edelleen pyydän viranomaisia selvittämään, onko asianmukaista ja tietoturvallista, että korkean tason virkamies käyttää työasioidensa hoitoon Hotmail-sähköpostipalvelua”, Kärnä perustelee.

Kärnä julkaisi keskiviikkoiltana Viidelle Tähdelle täggäämässään twiitissä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Håkan Stoorin kirjeen, jonka mukaan kantelu on vireillä oikeuskanslerinvirastossa. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki yhtä aikaa samaa asiaa.

Kärnä haluaa nyt, että muutkin, jotka epäilevät Tuomisen toimineen virka-asemaansa nähden väärin, toimittamaan näkemyksensä oikeuskanslerille kantelun tueksi.

”Kannustan kaikkia millään tavalla asianosaisia lausumaan oman käsityksensä Tuomisen menettelyistä oikeuskanslerille kirjaamon kautta, ja aivan kuka tahansa, kuka on ollut tässä sekoilussa osallisena. On tärkeää saada oikeaa tietoa, Kärnä kirjoittaa Twitterissä.

Mikko Kärnä julkaisi keskiviikkkona Twitterissä eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksen tekemäänsä kanteluun.

Pääkuvassa hallitusneuvos Ismo Tuominen. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvosto.

Facebook Comments