B

Baarimestari on alkoholipromootion avainhenkilö

Alkoholipromootio on alkoholin mainoskampanja tai tuote-esittely anniskelualueella. Ne ovat baarimestareille jokapäiväistä elämää. Toisinaan promootiot myyvät hyvin, toisinaan eivät lainkaan. Mikä vaikuttaa promootion onnistumiseen?
Ravintola-asiakkaat kokeilevat lähes poikkeuksetta tarjouksia ja edullista alkoholia. Promootio on hyvä tapa saada ihmiset kokeilemaan jotain uutta. Haasteena onkin se, miten saadaan asiakkaat ymmärtämään, mitä heille on tarjoiltu ja miksi. Ammattimainen baarimestari on avainasemassa suositellessaan tuotteita asiakkaille – asiakkaat harvoin kieltäytyvät suositellusta tuotteesta
Baarimestarin kannalta katsoen edustustiskin pitäisi olla mahdollisimman keskeisellä ja näkyvällä paikalla sekä ihmisvirtojen äärellä. Kuitenkin sellaisessa paikassa, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän baarin normaalitoimintaan. Näkyvyys on yksi tärkeimmistä elementeistä promottaessa tuotteita. Myös tarjoilutiskin pitäisi sopia brändin imagoon ja olla suunniteltu baarimestarin tarpeita silmällä pitäen.

Promootiotyöntekijät avainasemassa

Promootiotyöntekijät ovat tärkeässä asemassa kokonaisuuden kannalta. Heidän pitäisi tietää tuotteesta, olla asiakaspalvelijoita ja ehdottomasti huolitellun näköisiä – visuaalisella kokonaisuudella on valtava vaikutus koko tapahtuman onnistumiseen.
Usein promootiotyöntekijöinä on kauniita tyttöjä, jotka eivät ikävä kyllä tiedä tuotteesta juuri lainkaan. Koulutetut baarimestarit osaisivat kertoa asiakkaille enemmän tuotteesta ja käyttömahdollisuuksista. Asiakkaitahan pitäisi sivistää ja opettaa promootion aikana. Näin heidän tuotetietoutensa kasvaa ja he oppivat arvostamaan laadukkaampia tuotteita.

Koulutukset promootioiden haastajiksi

Mitä promootiolla halutaan saavuttaa? Harva alkoholimerkki hakee vain hetkellistä myyntipiikkiä, vaan haluaa jatkuvaa kasvua pidemmällä aikavälillä. Kuinka moni promootio oikeasti saavuttaa tällaisen tuloksen? Monikaan ravintola-asiakkaista ei muista viinapromootion olleen tietyssä paikassa tiettynä iltana. Mukaan annettava markkinointimateriaali on hyödyllistä, mutta Suomen laki rajoittaa toimintaa huomattavissa määrin. Yli 22-prosenttisen alkoholin mainonta on täysin kiellettyä anniskelupaikkojen ulkopuolella.

Baarimestari on ravintolan suurin alkoholimyynnin tekijä ja mielipidevaikuttaja.

Kaikista tehokkain ja pitkäkestoisin tulos on saavutettavissa keskittymällä oikeisiin asioihin. Henkilökunnan kautta myynti kasvaa suosittelun välityksellä ja luultavimmin saavutettu kasvu myös säilyy. Promootiota mietittäessä olisi hyvä ottaa huomioon, kuka sen toteuttaa ja minkälaisia juomasekoituksia tarjoillaan. Miten saadaan ihmiset kokeilemaan kyseistä tuotetta ja kuinka moni näkee ja reagoi siihen?
Baarimestarien koulutukset ja tuotteen käytön kehittämisen edistäminen ovat hyviä tapoja saada tuote liikkumaan. Olisiko koulutuksista haastajaksi promootioille tulevaisuudessa?

Baarimestari on mielipidevaikuttaja

Ehkä tapa, jolla promootioita toteutetaan, olisi muutettavissa. Messuympäristö on erilainen kuin ravintola tai klubi – isoilla messuilla näkyvyys on kaikki kaikessa!
”Promootio on hyvä tapa saada asiakas kokeilemaan jotain uutta. Haasteena onkin se, miten asiakas ymmärtää, mitä heille on tarjoiltu ja miksi.”
Tehokkaampi tapa olisi kiinnittää enemmän huomiota ravintolan kiinteisiin baareihin. Pullojen sijoittelu takabaariin on tiedettä ja pullojen paikoilla voi olla suurikin psykologinen merkitys ostokäyttäytymiseen. Brändäyksen ollessa kohdallaan ei erilliselle promootiolle ole tarvetta.
Toinen huomion arvoinen asia on baarimestareihin keskittyvä koulutus tuotteista. Harva baarimestari on kiinnostunut erilaisista promootioista ja niissä esiteltävistä tuotteista. Baarimestarin kiinnostusta tuotteeseen voidaan kasvattaa monin eri tavoin, lähinnä koulutuksien, kilpailujen ja mainosmateriaalin avulla. Pitää muista, että baarimestari on ravintolan suurin alkoholimyynnin tekijä ja mielipidevaikuttaja.

Palvelu ratkaisee

Mitkä ovat onnistuneen promootion todelliset tavoitteet ja mistä seikoista asiakas muistaa promootion? Asiakkaille jää useimmiten mieliin, kuinka heitä on kohdeltu ja palveltu, itse tuote ei välttämättä ole tärkein asia. Edustettavat tuotteet muuntuvat toki paikasta riippuen yksinkertaisista monimutkaisiin, mutta asiakaspalvelun merkitys säilyy.
Onnistunut promootio herättää positiivisia tunteita asiakkaissa, saa luotua asiakkaille halutun mielikuvan tuotteesta ja saa heidät kokeilemaan tuotetta. Onnistunut promootio saa tuotteen erottumaan massasta, ja seuraavalla ravintolareissulla kyseinen tuote mahdollisesti päätyy ostoskoriin – asiakkaan eteen ravintolan pöydälle.
Piirros Milla Ahola
Timo Siitonen

CategoriesYleinen

Facebook Comments