P

Pääkirjoitus: Kuntavaaleista kohti alueellista päätösvaltaa – myös Helsingissä

Helsingin metropolialue on Suomen talouden veturi, joka tuottaa 36 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Helsinki elää palveluista, joista hotellit ja ravintolat ovat hyvä esimerkki.

Kauppa- ja markkinapalvelut edustavat 60 prosenttia Helsingin työpaikoista. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 15 prosenttia vuodesta 2011. Samaan aikaan talous on yleisellä tasolla tarjonnut madonlukuja.
Kaupungistuminen on megatrendi. 1900-luvun alussa vain 10 prosenttia maailman väestöstä asui kaupungeissa. Vuoteen 2050 mennessä kaupunkilaisten osuuden väestöstä arvioidaan olevan jo 80 prosenttia. Samaan aikaan maailman väestö kasvaa 7:stä yli 9 miljardiin.
Tämä kehitys koskettaa myös Suomea, kuten helsinkiläiset ovat huomanneet asumisen hinnassa.
Keskusta voitti kunnallisvaaleissa useammassa kunnassa kuin muut puolueet, mutta ei suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsinki äänesti tapansa mukaan kokoomusta ja vihreitä.
Keskustan suosiosta seuraa, että puolueen kehittämä sote-uudistus viedään todennäköisesti läpi eduskuntakauden aikana. Sen ytimessä on paitsi sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistus, myös alueellisen päätöksenteon kasvattaminen.
Pääkaupungin ääniharva oli Jan Vapaavuori, joka nosti taannoin esille ravintoloiden sunnuntailisien poistamisen. Helsingin tulevan pormestarin mukaan kyse on ennen kaikkea turismista.

Sunnuntailisät eivät ole kaupungin päätettävissä, mutta alueellinen päätöksentekomalli saattaisi toimia ratkaisuna myös Helsingin erityistarpeisiin.

Suomeen tarvitaan terävämpää kaupunkipolitiikkaa, joka perustuu palvelusektorin elinvoimaisuuden ja kaupunkien vetovoimatekijöiden tukemiseen.
Kun puhutaan pääkaupungin tuottamasta varallisuudesta sekä kaupungin vetovoimasta suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin, esimerkiksi ravintolatoimintaa säätelevät lait muuttuvat olennaisiksi.
Turisti syö useasti päivässä, kuten jokainen meistä. Ruokapuolue on puolueista suurin ja siksi myös tärkeä.
Helsingissä olisi syytä tehdä alueellisia kokeiluja, jotka edistäisivät ravintolaelinkeinoa, palvelusektoria ja turismia Helsingin erityistarpeiden mukaisesti.

Alueelliset kokeilut voisivat koskettaa muun muassa sunnuntailisiä, mutta myös aukioloaikoja sekä alkoholipolitiikkaa.

Helsingin tarpeet eroavat muun Suomen tarpeista, minkä vuoksi nykyistä autonomisempi Helsinki olisi samalla kansallinen etu.
Viisi Tähteä -pääkirjoitustoimitus

CategoriesYleinen

Facebook Comments