S

Suomalaiskeksintö mahdollistaa ruokaproteiinin valmistamisen hengitysilmasta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja VTT ovat kehittäneet menetelmän, jonka avulla voidaan valmistaa ravinnoksi kelpaavaa proteiinia ilmasta sähkön ja hiilidioksidin avulla.
Sähköproteiinia voidaan tuottaa kaikkialla, missä uusiutuvaa energiaa on tarjolla esimerkiksi auringosta. Kaikki raaka-aineet saadaan käytännössä ilmasta.
”Siksi teknologia voidaan tulevaisuudessa viedä esimerkiksi aavikoille tai muille alueille, missä on suuri nälänhätä. Yksi vaihtoehto voi olla myös kotireaktori eli eräänlainen kodinkone, jolla kuluttaja itse voi valmistaa tarvitsemansa proteiinin”, kertoo johtava tutkija Juha-Pekka Pitkänen Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä.

Keksinnöllä suuri ympäristön kuormitusta vähentävä vaikutus.

Yksisoluproteiinia voidaan kehittää eläin- ja ihmisravintoon soveltuvaksi. Menetelmä irrottaa ravinnon valmistuksen ympäristön rajoitteista. Ruokaa voidaan tuottaa paikallisesti siellä, missä sitä tarvitaan.

Jero Ahola, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

”Menetelmään ei tarvita kasvinsuojeluaineita. Suljetussa prosessissa käytetään vain tarvittava määrä lannoitteiden kaltaisia ravinteita, jolloin vältytään niiden aiheuttamilta ympäristövaikutuksilta, kuten valumilta vesistöihin tai voimakkaiden kasvihuonekaasujen muodostumiselta”, kuvailee professori Jero Ahola LUT:stä.
Pilotointivaiheessa materiaalia on tarkoitus tuottaa riittäviä määriä rehu- ja ruokatuotteiden kehittämiseksi ja testaamiseksi.
”Konseptista on tarkoitus kehittää massatuote, jonka hinta laskee sitä mukaa, kun teknologia yleistyy. Talous sanelee kaupallistamisen aikataulun”, Ahola sanoo.

Lopputuotteessa puolet proteiinia ja neljännes hiilihydraatteja.

Pitkällä tähtäyksellä sähköllä tuotettua proteiinia on tarkoitus käyttää ruoanlaitossa ja tuotteissa sellaisenaan.

Juha-Pekka Pitkänen, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT.

”Ravinnerikas seos sisältää yli 50 prosenttia proteiinia, neljänneksen hiilihydraatteja ja loput rasva-aineita ja nukleiinihappoja. Lopputuotteen koostumusta voidaan muokata tuotanto-organismeja vaihtamalla”, kertoo Pitkänen.
Tutkimus linkittyy LUT:n ja VTT:n laajamittaiseen Neo-Carbon Energy -tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään täysin uusiutuvaa ja päästötöntä energiajärjestelmää.
Sähköstä ruokaa -tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke kestää neljä vuotta.
Sähköstä ruokaa -prosessin lopussa syntyy proteiinijauheen tapaista tuotetta. Sen voi käyttää ruoan valmistuksessa sellaisenaan. Kuva: Jero Ahola, LUT.

CategoriesYleinen

Facebook Comments