Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Viisi Tähteä Media Oy
Pursimiehenkatu 26 B
00150 Helsinki
www.viisitahtea.com

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Nikolas Holm

3. Rekisterin nimi

Viisi Tähteä uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tilaajien tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan uutiskirjeeseen vapaaehtoisesti liittyneiltä kerätyistä tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Viisi Tähteä Median sekä uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.