Helsingissä toimivien salaattibaarien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu on parantunut parissa vuodessa. Silti joka kymmenennellä ravintolalla on ruoan käsittelyssä runsaasti parannettavaa.

Helsingin kaupungin terveysviranomaiset selvittivät vuosina 2016-17 salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua. Ravintoloista otettiin lähes 200 elintarvikenäytettä, joista neljä viidestä sai mikrobiologiselta laadultaan hyvän arvosanan.

Laadultaan huonoja näytteitä oli 9 prosenttia ja välttäviä 10 prosenttia. Eniten huomautettavaa oli liha- ja kalatuotteissa.

Huonoihin tuloksiin ovat vaikuttaneet myymälöissä tehdyt käsittelyvirheet, virheelliset säilytys- ja myyntilämpötilat ja myyntiajat sekä mahdollisesti elintarvikkeen valmistajan määrittämät liian pitkät säilyvyysajat.

Osa näytteeksi otetuista elintarvikkeista oli joko valmistettu tai sulatettu myymälässä. Elintarvikkeiden myyntiaika salaattibaarissa vaihteli 1-2 päivään.

Suurin osa huonoista näytetuloksista johtui suuresta aerobisten mikrobien kokonaismäärästä sekä enterobakteereista. Myyntikalusteen lämpötila näytteenottohetkellä ylitti lainsäädännön edellyttämän lämpötilan joka kymmenennessä tapauksessa.

Selvitys oli jatkoa vuoden 2015 valvontaprojektille.

Facebook kommentit